Ametikool taotleb investeeringuteks üle 70 miljoni krooni

Kuressaare Ametikool taotleb Euroopa Regionaalarengu Fondist kooli (ERDF) infrastruktuuri moderniseerimise II etapi investeeringuteks 72, 8 miljonit krooni.

„Tegemist on meie töötajate visiooni põhjal koostatud töödokumendiga, kus puuduvad veel kindlad ehituskalkulatsioonid ja projekti põhjendused,” ütles Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand.

Olulisemad objektid taotluses on Upa õpilaskodu juurdeehitus, mille maksumus on hinnanguliselt 22 miljonit krooni. Juurdeehitusega lisandub koolile 140-150 õpilaskodu kohta.

Neeme Rand põhjendas, et kooli praegused õpilaskodud on ülerahvastatud. Näiteks 74 õpilasele ehitatud Upa õpilaskodus elab ligi 120 õpilast.

Mujalt Eestist õpilasi 30 protsenti

Õpilaskodu laiendamine on vajalik, et säilitada väljaspool maakonda õppivate laste suhtarv – 30 protsenti. Majutuskohad on ametikoolile vajalikud konkureerimiseks Lääne-Eesti täiskasvanute koolitusturul ümberõppekursuste korraldamisel. Halvenenud bussiühenduse tõttu kasutavad õpilaskodu teenust agaramalt ka Saaremaalt pärit õpilased.

Teise suurema objektina sisaldab taotlus poolelioleva Upa võimla valmisehitamist hinnaga 24 miljonit krooni. Neeme Ranna sõnul on haridusministeerium teatanud, et võimla ehitustöö võib ERDF II etapi investeeringutest siiski välja jääda. Seetõttu kaalub ametikool võimla ehitamisel koostööd Riigi Kinnisvara AS-ga, välistatud pole poolelioleva objekti loovutamine Kaarma vallale.

Upale tuleb ka kohvik

Investeeringute raames peaks Upale valmima ka 180-200 kohaga kohvik, kuna Upa õppekompleksis õppiva 500 – 550 õpilase ja 40-50 töötaja toitlustamine 60 kohaga kohvikus on pea võimatu. Lisaks hõlmab rahastamistaotlus Upa küttetrassi renoveerimist, töökodade hoone renoveerimist ning Upa ja linna õppehoonete remonditöid.

Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringute I etapi raames aastail 2004 – 2006 sai Kuressaare Ametikool 43 miljonit krooni. Selle raha eest valmis õppeköögi juurdeehitus Kuressaares ning rekonstrueeriti õppehoone Upal ja Kuressaares. Seoses ehitushindade kallinemisega jäi pooleli linna õpilaskodude renoveerimine, mis jätkub sel aastal. Tööde tarvis eraldas haridusministeerium 13 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email