Ooperipäevade kaubamärk panditakse linnale (2)

Vastavalt aasta algul sõlmitud lepingule peab Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus seadma ooperipäevade kaubamärgile linna kasuks pandi 250 000 krooni ulatuses.

Tulenevalt lepingust pidi sihtasutus sõlmima linnaga lepingu hiljemalt 1. märtsiks, aga sihtasutuse juhi haigestumise tõttu on lepingu sõlmimine edasi lükkunud. Kaubamärgi pandi ulatus võrdub linna poolt aastas ooperipäevade toetuseks makstava summaga.

Abilinnapea Argo Kirss selgitas, et seoses ooperipäevadele mõeldud toetuse suurendamisega 250 000 kroonini aastas oli vaja täiendavaid garantiisid tagamaks raha sihtotstarbelist kasutamist. “Kui Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus satub pankrotti ja kaubamärk läheb müüki, siis linn saab kaubamärgi müügi rahast 250 000 krooni endale,” selgitas Kirss.

Ooperipäevade korraldusõiguse võõrandamise korral on linnal eelisostuõigus, kusjuures kogu lepinguperioodi (2007-2009) jooksul makstud summat loetakse ostu ettemaksuks.

Kuressaare ooperipäevade 2007. aasta korraldaja MTÜ Operfest esindaja Mariliis Toon rääkis linnavolikogu kultuurikomisjonis, et sel aastal on ooperipäevade peaesinejad XXI Sajandi Orkester, Pärnu Linnaorkester ja Ukraina P.I.Tšaikovski nimeline Rahvusakadeemia. Festivali eelarve on 2, 5 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email