Helsingis arutatakse Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava

Keskkonnaministeeriumi teatel peetakse täna Soomes Helsingi Komisjoni (HELCOM) Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava teine rahvusvaheline konverents, kus erinevad huvigrupid saavad esitada oma seisukohad tegevuskava kohta. Sellele järgneb 7. ja 8. märtsil iga-aastane Helsingi Komisjoni kohtumine.

Läänemere tegevuskava alasel konverentsil osalevad kõikide Läänemere-äärsete riikide esindajad, majandus- ja teadusorganisatsioonide ning erinevate ühenduste esindajad, kokku umbes 200 osalejat.

Kohtumise eesmärgiks on tutvuda seni tehtud töödega eutrofeerumise, merenduse, ohtlike ainete ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse peatükkide koostamisel ning arutada, kas või kuidas oleks neid veel vaja muuta. Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava on plaanis kinnitada ministrite tasandil käesoleva aasta novembris Poolas.

Tänavu juba 28. korda peetaval Helsingi Komisjoni ehk HELCOM-i aastakoosoleku peamiseks teemaks on samuti Läänemere tegevuskavaga seonduv, lisaks tehakse ülevaade seni merekeskkonna kaitseks saavutatust.

Läänemere tegevuskava puhul on Eesti juhtinud tähelepanu vajadusele paika panna ühtsed koostööpõhimõtted naftareostuse korral kaldapuhastamise ja määrdunud loomade ja lindude suhtes, samuti vajadusele käsitleda tegevuskavas sadamates laevaheitmete vastuvõtuseadmete piisavuse tagamisega seotud küsimusi.

HELCOM-i kohtumine lõpeb mitmete uute meetmete vastuvõtmisega merekaitse edendamiseks, mida osalusriigid peavad seejärel siseriiklikul tasandil rakendama.

Helsingi Komisjon ehk HELCOM tegeleb Läänemere merekeskkonna kaitsmisega kõigi reostusallikate eest Euroopa Liidu, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa ühises koostöös.

2005. aasta suvel otsustasid HELCOM-i liikmesriigid ja Euroopa Liit välja töötada uuendusliku Läänemere tegevuskava, mis sisaldaks meetmeid keskkonnaeesmärkide saavutamiseks ning nende meetmete hindamist. Läänemere tegevuskava eesmärk on saavutada 2021. aastaks Läänemere hea ökoloogiline seisund.

Print Friendly, PDF & Email