Tuulte Roosi elanikud pärisid linnaisadelt aru (3)

Tuulte Roosi elanikud pärisid linnaisadelt aru

 

Rajatav tervisepark, liiklusohutus, valgustus, prügiasjandus ja uue kaubanduskeskuse teemad oli arutluse all neljapäeval toimunud rahvakoosolekul. Tuulte Roosi linnaosa elanikele andsid kohaliku lasteaia saalis vastuseid linnavalitsuse esindajad.

Linnapea Urve Tiidus, abilinnapea ehituse alal Urmas Sepp, linnainsener Madis Pihel ja linnavalitsuse heakorraspetsialist Kaljo Ellik vastasid küsimustele, mille peateemaks linnaosaga seotud uued projektid ja samuti vanadele probleemidele lahenduse otsimine.

Tervisepark toob kasu kõigile

Esimese teemana tõstatas koosoleku juhataja Helle Karu linnaosa lähedasse metsa rajatava tervisepargi temaatika. Abilinnapea Urmas Sepp üritas tekkinud arusaamatusi selgitada, tutvustades tehtud töid ja tõdedes, et pargi rajamine on alles algusjärgus. Tema sõnul on pargi loomine pikaajaline projekt, mida ei saa võrrelda majaehitusega. Arvestada tuleb vähemalt 8–10 aastaga.

Abilinnapea rääkis, et tehtud on esmased kalkulatsioonid valgustuse jms tarbeks. Samuti tutvustas ta rajatavat kunstmuruga jalg- ja korvpalli väljakut.
Linna heakorraspetsialist Kaljo Ellik märkis, et tervisepargi rajamise eesmärgiks on siiski heade puhkamisvõimaluste loomine 700-le Tuulte Roosi elanikule. Ellik andis kohaletulnud 27 inimesele lootust, et park valmib koostöös sihtasutusega Eesti Terviserajad ja sponsorite toel aastaks 2010.

Rahvas tundis muret, et metsas, kus on juba raiet tehtud, teevad oma töö ka tormid. Sellepeale rääkis Ellik, et taoline asjade käik on loomulik. Praeguses seisus metsal tuleks lasta niimoodi jääda kaheks aastaks. Siis paistab, kuidas on mets tormidele vastu pidanud ja saab teha vastavad parandused. Ellik näitas ka jooniseid, millised võiksid tulla rajatavad atraktsioonid: turnimispaigad, redelid ja muu taoline kehaliseks tegevuseks vajalik.

Teema lõpetuseks avaldas Helle Karu lootust, et kui läheb tõsisemaks planeerimiseks, arvestatakse jätkuvalt ka kohalike elanike soovide ja muredega.

Autod kihutavad lagunenud teedel

Liiklusega seoses kerkis üles teema kiirust piiravate liiklusmärkide puudumise kohta. Linnainsener Madis Pihel lubas kokkutulnuile, et kiiremas korras paigaldatakse linnaossa viivatele teedele kiirust piiravad märgid, et kujunenud olukorda natukenegi leevendada.

Vastuseks rahva arupärimistele kehva valgustuse kohta tutvustas linnainsener jooniseid, kus näidatud, mismoodi kavatsetakse äärelinna valgust juurde tuua. Pihel julgustas inimesi temaga kontakteeruma, et saaks olukorda parandada.

Prügikastid lähevad lendu

Kokkutulnutele tegi tõsist muret ka prügimajandusega seotud teema. Paljude majade prügikastide alused on jäänud rajatava Merikotka kvartali maadele ja seega pole inimestel kohta, kuhu prügikaste panna. Samuti on probleemiks, et lihtsalt maha pandud prügikastid kipuvad tuulega lendu minema.

Linnapea Urve Tiiduse arvates peaksid ühistud ja korteriomanikud tegema sobiva lahenduse leidmiseks koostööd prügimajanduse korraldajaga. Samas märkis linnapea, et mingil määral saab probleemi leevendada ka läbi linnavalitsuse jagatava hoovialade toetuse, kuid selleks tuleks elanikel koonduda ja kirjutada ühiselt vastav projekt.

Kas kaubanduskeskus varjab päikese?

Viimase punktina tutvustas abilinnapea Urmas Sepp planeeritava kaubanduskeskuse planeeringueskiisi. Avalikule arutelule jõuab see projekt 15. märtsil.

Kolmekorruseline, 99 autole mõeldud parklaga ostlemiskoht võtaks enda alla 8234 m² suuruse pinna.

Vaatamata suurel hulgal planeeritavale haljastusele, tundis rahvas muret roheluse vähenemise ja heitgaaside pärast. Kodanikud küsisid ka, et kas kolmekorruselisena planeeritav ehitis ei varja ära liialt palju päikesevalgust. Abilinnapea Sepp vastas seepeale, et päikese varjamist puudutavate probleemide kohta tal info puudub.

Kuna avalikule väljapanekule läheb projekt alles kahe nädala pärast, ei olnud planeeringut puudutavaid kokkutulnute ettepanekuid veel võimalik ametlikult fikseerida.

Lisaks peateemadele kurdeti rahvakoosolekul ka niitmata muru, kõnniteede vähesuse ja puudulike heakorratööde üle.

Print Friendly, PDF & Email