Šotimaal hakatakse lasteaedades õpetama filosoofiat

Šotimaal hakatakse lasteaedades õpetama filosoofiat

 

Eesmärgil tõsta laste IQ-d (so intelligentsuskvooti) ja sisendada väikelastesse eneseusku, võib juhtuda, et Šotimaal hakatakse juba kolmeaastastele lastele õpetama filosoofiat.

Kui kohalikud võimud leiavad rahalisi vahendeid, et põhikoolis edukalt katsetatud õppekava laiendada ka nooremale kooliastmele, siis võib juhtuda, et Šotimaa lasteaedade lapsed hakkavad osa päevast veetma õppeklassides, kus diskuteeritakse eetilistel probleemidel, arutatakse olemise ja mõtlemise vahekorra probleemide üle ning püütakse tungida gnoseoloogia (so tunnetusteooria) põhitõdede valdkonda.

Loomulikult ei tule noortel õppuritel pühendada end Platoni ideedeõpetusse või arutleda Descartes’i skeptitsismiga seonduvaid küsimusi. Samuti ei pühendata neid veel kõigisse postmodernistliku filosoofia saladustesse. Et lastes stimuleerida filosoofilise mõtte algeid, hakkavad pedagoogid kasutama pilte ja tunnetusliku sisuga lugusid, mitte aga pikki ja kuivi loenguid, kus vaatluse all on filosoofia ajaloo suurkujude vaated ja seisukohad.

Šotimaal asuva Clackmananshire võimud pakuvad lasteaedadele õppeprogrammi, mis toetub teadlaste uurimistöö tulemustele. See uurimistöö näitas, et filosoofia õpingud alg- ja põhikooli klassides avaldasid õpilaste teadvusele pikaajalist kasulikku toimet.

Nimelt õpilased, kes läbisid kursuse “Mõtlemine läbi filosoofia” (sellega tehti algust kuus aastat tagasi), tõstsid oma IQ näitajat keskmiselt 6,5 punkti võrra. Kuid mis veelgi tähtsam, neil õpilastel säilis palju efektiivsem intellektuaalne töövõime ka pärast kooli lõpetamist. Samuti täheldasid teadlased filosoofiat õppinud lastel enesehinnangu kõrgenemist, mis aitas kaasa distsipliini tõusule klassiruumides.

Kõne all oleva uurimistöö viisid läbi Dundee linna ülikooli teadlased. Olles sellest uurimistööst vaimustatud, eraldasid Šoti võimud vahendid, et samasugust kursust „Mõtlemine läbi filosoofia” rahastada ka gümnaasiumi astmes. Kuid Clackmananshire kohalik omavalitsus plaanib kursust laiendada ka lasteaedadele.

Šotimaal Alloa väikelinnas asuva Sunnyside algkooli direktor Paul Cleghorn ütles ajalehele The Daily Telegraph, et lapsi on vaja nö kinni püüda juba varajases nooruses, mil nende aju ja moraalsed tõekspidamised on alles kujunemise järgus. „Kui (filosoofia õpetamisega – toim.) alustada juba lasteaias, siis lapsed saavad vahendid kriitiliseks mõtlemiseks ja tulevikus on meil võimalik üles ehitada palju ratsionaalsem maailm,” ütles ta.

Print Friendly, PDF & Email