Saare maakonnas käis eelhääletusel 17,4% valijatest


Üleeile lõppes riigikogu valimiste eelhääletus, millest Saare maakonnas võttis osa 17,4% valijatest, seega on valimisaktiivsus eelvalimistel võrreldes riigikogu eelmiste valimistega mõnevõrra suurenenud. Kogu riigis oli eelhääletamisel osalenute protsent valijate üldarvust 19,1.

Regiooniti oli valimisaktiivsus kõige kõrgem Jõgeva ja Hiiu maakonnas ning Tartu linnas, kus eelvalimistel osales ligi viiendik hääleõiguslikest kodanikest (hääletanute protsent neis omavalitsustes oli vastavalt 19,76; 19,71 ja 19,44).

Passiivsemad valijad olid seekord Ida-Virumaal ja Pärnu maakonnas, kus hääleõiguslikest kodanikest osales eelvalimistel vastavalt 10,02% ja 12,41%.

Kui vaadata Saare maakonda, siis esialgsetel andmetel oli valimisaktiivsus eelvalimistel seekord suurem Orissaare, Pöide ja Lümanda vallas ning ka Kuressaare linnas (vt tabel).

Kõrvaloleva tabeli selgituseks veel niipalju, et Kuressaare linna valimisjaoskonna nr 1 sedavõrd kõrge valimisosaluse (52,1%) põhjuseks on asjaolu, et selles valimisjaoskonnas võisid hääletada ka need valijad, kes oma elukohajärgses valimisjaoskonnas eelhääletamise ajal mingil põhjusel valida ei saanud.

Eelmistel riigikogu valimistel 2003. aastal käis kolmel päeval eelhääletamas 14,5% valijatest. Saare maakonnas oli tookord sama näitaja riigi keskmisest kõrgem – 15,4%. 2005. a kohalikel valimistel kasutas kogu riigis eelhääletamise võimalust kaheksal päeval 12,1% valijatest ja Saare maakonnas 13,4% .

Print Friendly, PDF & Email