Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Neh, äga nüid pole änam midad jeend – üleoome oo selge, kis peesis ning kis peeb neli aastad eeli korjama, millas jälle Riigikogu valimist tulevad.

Ma mötlesi sii ka, et kui ma jüba Kärdele lehe, et ma vali siiss ühtjooni ee, et nee eel-eelvalimist oo jo täitsa senne jäuks tehet. A ea oli, et Poe-Mann jühtus meitele tulema ning kui ta kuulis, et mool nöuke plaan oo, siiss pani ta kohe soiguma, et äi-äi-äi – ee mitte akagid, see oo nii ermus keeruline.

Ma küsisi, et mes sii keerulist olla saab – ma näita passi ede, saa lipigu, lehe sennega kabiini, kerjuda numbri peele, see mool ammu pehe öpit, ning pista kasti. Ahah – kiskid vist virudab templi ka peele. Mann ütles, et pole see nenda lihtne midad, kui ma arva.

Et ta oleks iseoma tarkusest oma eeleduse peeaegu, et ee rikkund. Sest vaada – keikse peeld lehed sa laua juure ning saad lipigu ning ümbrigu ning peed siiss kabiini menema, seel lipigule numbri peele kerjudama, ümbriku sesse panema ning välje tulema.

Mann teindkid sedavisi, puhund kursi klaariks ning sumand kasti poole, kui laua tagand ermus kisa lahti peesis, nenda et Mannil olnd tunne, et nüid oo ta oma valit kandidaadi oma keega ee löpedand! Äi tohi, tule siie, sii oo veel üks ümbrig, üidnd noorig. Mann löind siiss lolli näuga laua juure ning saand veel ühe ümbrigu ning esimene ümbrig kästud senne sesse pista ning alles siiss juhadat Mann kasti juure, Mann saand inge jälle korraliguld köima, sest ööldi, et nüid oo keik kordas ning valmine oo tehet.

Ma ütlesi siiss vanamorile, kui Mann löind oli, et mes mei nüid teeme – see eel-eelvaminine oo nii kerjuks aet, et ma p`julgu mette oma nokka seeld ukse vaheld sesse pista. Vanamor ütles, et mei vöime seda vehe kodu arjuta, et ta istub köögi laua taha nat kumsjuniskid, valimiskasti asemele köib kardulipott küll ning akagu ma aga uksest sesse tulema.

Ma ise mötlesi, et vanamor oo ikka kaval küll – kohe upidakse ennast ikka tähtsama koha peele ja ma pea see tolgus olema, kis körvad lontis ta söna peeb kuulma. A ma otsustasi siikid kaasa mängida.

Leksi kööki, ütlesi tere ning marssisi laua juure – vanamor tegi tähtsa näu pehe ning küsis isigud tööndavad tokumenti. Ma ütlesi, et mes sa jäunad, sa teed küll, et mool pass olemas oo. Ta ütles, et see äi tehenda midad, et see olemas oo, seda peeb näitma ka. Ma leksi siiss kambri kapi sahtlist passi otsima. Teedsa – senne passiga sai ühekorra nalja ka. Vaada, meitel oli lehm ning jo sa teed, et lehmtel peevad ka passid olema?

Meitel oli siiss Punik veel lihakombinaati viimata, kui ühekorra tuli karm kiri – teite lehma pass oo kaks nädald tagas aegund ning lehmale peeb uue passi tautlema. Ma jätsi senne ühna tehele panematta, sennepärast et niikutnii oli selge, et Punik lihaks leheb, ses nat Juhan ütles, oo lehm keikse kallim lemmikloom kidast pidada. Ning sa usud vai äi, a kahe nädali pärast tuli Punigule supsti uus pass.

Ja ma äi teegid, mes jauks ma siiss oma passi vaatme akkasi, a nii kut ma kaaned lahti löi, nenda oli selge, et moo pass oli jüba kaks aasted tagasi ee aegund ning mette kisid äi ole mette poole sönagagid meele tuledand, et Karla – mene vaheda pass ee. A needsa – looma jauks oo tüki maad kangem raamadupidamine, kut inimeste jäuks…

Neh ja kui ma seel kambris oma passi püuse vetsi, tuligid moole teina möte ning ma leksi „valimisjäuskonda“ tagasi, antsi vanamorile passi. Oh-sa poiss! Vanamor vihastas, et ta tahab moost ristiinimest tehje, a ma pidi keik naljaks keerma, et see oo jo Punigu pass ning kudas moodi ma jülgu iseomast sarvekandjad tehja, et seendset korralikku naisterahvast kut ta oo äi löia ma terve valimise nimekirja naiste ulkast kokku ka mette.

Vanamor töusis ülese ning leks menema, ütles veel, et mingu ma siiss jah-ja tehku ennast tolaks ning ukse vaheld kähvas veel, et ma vöi mureta olla, mool lastakse Punigu passiga ka ee valida.

Äi-neh, ma vehe itsidasi, a siiss jähi mötlema ning vetsi otsuse vasta – ennem 4-ndamad märtsi ma oma jälga valimise kasti juure äi tösta. Lehen sii samase vallamajase ning saan rahulikuld eelda.

A ühte ma ütle soole veel – see oo ea küll, et nee valimist üleompsega lebi saavad, sest ma vaatsi sii ühe öhta televiisurst ning pole aru saandkid, mes seel kaks tükki väljamaa keeles reekist ning kidast nad kiitsid.

Ning kui sii veel nädala peevad valimistega venitakse, siiss vöib olla sedasi, et ainuld inglise keeles tohibkid kandidaatidele reglaami tehje. Ning kis sennest aru äi saa, nee p`tohigid valima minna. A seda ma ütle soole, et menema sa peed, ee tulegid nöukest jüttu reekima, et sa p`lehe.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email