Laimjala rahvas kohtus teabepäeval vallajuhitidega

Laimjala valla teabepäeval vastremonditud rahvamajas kohtusid huvilistega nii valla volikogu liikmed kui ka vallaametnikud. Volikogu esimees Aarne Lember võis vallaelanikke rõõmustada sõnumiga Kahtla põhikooli jätkamisest.

„Järgmisel õppeaastal jätkab Kahtla kool kindlasti põhikoolina. Kuigi õpilaste arv kõvasti väheneb, pole tark tegu kooli sulgeda. Kooli töö- ja õppekorralduses tuleb teha väikesi muudatusi. Vallavalitsuse ülesandeks on õppeasutuse töö jätkamiseks eelarvesse täiendavalt raha leida,” märkis Lember.

Vallaelanikud esitasid omavalitsusjuhtidele küsimusi maakorraldusest, sotsiaalabist, internetiühendusest ja teistestki eluvaldkondadest, millele vastajad püüdsid pädevaid vastuseid anda.

Peatselt uuendatakse internetis valla kodulehekülge. „Selline otsus on juba vastu võetud ja vastava ala spetsialist tegeleb sellega. Loodetavasti saavad varsti kõik valla kodulehelt internetis vajaliku teabe kätte,” informeeris Aarne Lember.

Volikogu esimehe arvates teabepäev õnnestus. Vajadusel korraldatakse neid edaspidigi.

Print Friendly, PDF & Email