Kaarmise järvest saab Saaremaa uus puhkekoht

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Kaarma vallale 5,2 miljonit krooni Kaarmise järve puhastamise esimese etapi töödeks.

Kaarma vallavanem Ülo Vevers ütles, et Kaarmise järvest kujuneb lähiaastatel uus puhkeala, kus saab käia ujumas, kalal ja paadiga sõitmas. Puhkeala rajamise eestvedaja on MTÜ Kaarmise külaselts. Vastavalt Kaarmise küla arengukavale peaks maaparandustööde tagajärjel kinnikasvanud järve puhastamise teine etapp lõppema 2010. aastaks. Lisaks järve süvendamisele korrastatakse veekogu kaldad, rajatakse ujumiskoht ja paadisadam.

Ülo Veversi sõnul on Kaarmise järve taastamine näide puhkekohtade hajutamisest Saaremaal.

Kaarmise küla asub Kaarma ja Kärla valla piiril 14 km kaugusel Kuressaare linnast. Külast põhja poole jääb Kaarmise järv pindalaga 11,5 ha.
Järve sügavus on 1,5–2 m. Järve lõunapoolne kallas ja põhi on liivane. Teised kaldad on paesed ja paiguti mudased. Järve põhja on tekkinud kohati poolemeetrine mudakiht.

Järv on osa Kaarmise-Jõempa suurest karstialast, mis on ainulaadne oma karstijärvikute ja -lehtrite poolest. Karstiala on kantud Natura 2000 nimistusse.

Print Friendly, PDF & Email