Erahuvikoolid ootavad võrdset kohtlemist spordiklubidega

Erahuvikoolid ootavad võrdset kohtlemist spordiklubidega

 

Eile koos olnud erahuvikoolide juhid soovivad Kuressaare linna eelarvest võrdset rahastamist spordiklubidega, kellele on määratud kindel pearaha.

„Me ei ole sportlaste vastu, kuid ootame võrdset kohtlemist,” kinnitavad nad.
Huvikoolide juhtidega kohtunud linnapea Urve Tiidus ja volikoguliige, linnakodaniku komisjoni esimees Laine Tarvis mõistavad huvikoolide muret. „Kui riigi poolt lahendust pearaha suhtes ei tule, peab linn ise midagi ette võtma,” märkis Tiidus.

Laine Tarvis aga, kes noorte vaba aja tegemised on võtnud lausa oma südameasjaks, ootab 1. maiks linnavalitsuse poolt valmivat huvihariduse analüüsi: „Soovisime seda analüüsi küll varem, enne eelarve vastuvõtmist, kuid linnavalitsuses ei jõutud nii kiiresti asjaga valmis.”

Laine Tarvise sõnul tegeleb tema huvihariduse-teemaga seepärast, et noortel peaks olema rohkem alternatiivseid vaba aja sisustamise võimalusi. Ka ei tohiks vanemate rahakotist sõltuda laste võimalused osaleda laulu- ja tantsutundides.

Lisaks rahastab linn huvikoolides käivaid lapsi alates 7. eluaastast, kuid kaunite kunstidega hakatakse tegelema päris väikeselt, juba 3-4-aastaselt.
Veel üks probleem, millega huvikoolid rinda pistavad, on ruumiküsimus. Euroopa- ja maailmameister Semiir klapitab oma trenne kolmes kohas Kuressaares (ollakse allrentnik teedevalitsuse majas võistlustantsijate Revaliale, kuid seal puuduvad elementaarsed pesemistingimused ning trenne saab teha siis, kui saal parajasti vaba; Iiri Roomets tõdes, et ruumikitsikusest tingituna ei tööta nende kool täiskoormusega), tantsukool Graatsia rendib tegelikult tantsutrenniks sobimatu tsementpõrandaga saali STÜ-lt. Inspira tunnid on Kesklinna eralasteaias ning Kuressaare gümnaasiumis.

Nii on siiani kõik vaadanud, kuidas ise hakkama saavad. Jevgenia Pihel (Graatsia) pakkus välja, et linnas võiks olla üks ühine noortekeskus, kus ühel korrusel oleksid tantsijad, teisel lauljad, kolmandal kunstiharrastajad – nii, et igal klubil-koolil on oma ruumid, mida nad omasoodu kasutavad. Laine Tarvise arvates võiks mõtet kaaluda uue noortekeskuse rajamisel. On ju noortekeskuse rajamine kirjas ka Kuressaare linna arengukavas kuni aastani 2013.

Kuressaare linnas tegutseb kuus erahuvikooli: Didasko, erakunstikool Anne, KG huvikool Inspira, laulukool Siller, tantsukoolid Semiir ja Graatsia.

Print Friendly, PDF & Email