Tere esimest märtsikuu päeva! (1)

Tere esimest märtsikuu päeva!

 

Vebruar sai just eile läbi kõige oma värviliste sündmustega. Eesti Vabariigi voastapäeva aktus – kontsert olli just sõuke oma rahva sünnipäevapidu, kut ma omale seda ette ole kujutan.

Vallavanam kuulutas volikogu esinaesega mestis välja voasta tublimad. Ega ma`p akka teitele seda ümber jutustama. Kis põle kohja piale tuln, jähid lihtsalt kenast asjast ilma. No alastuseks võin uudishimulikele mainida, et just ilmun uo uus Muhulane ja Anu Pallas kirjutab voastapäeva-kontsertist just umbes niisamma kenaste nagu sial kõik olligid. Lukege ja kahjatsege, kui omal köimata jähi.

Muhulase sihest levab viel nii mõndagid. Nuordekeskuse juhataja Arnek Grubnik kirjutab ise omast, lehetoemetaja olle sõukse luo tellin. Siis levate sialt, mismuodi kolm pedaguogi ja neli kahessanda lassi last köisid mailma avastamas, sedakorda Inglismoal. Kuolimaja tegemistest muudkid kirjas. Valimiste kirjud siilikukirja ja sukapaela punut lõngu soab nagu mõjalgid süöma alla ja süöma piale. Kenad inimesed andvad teitele põhjusi, miks te just neid valimiste päeva mieles võiksite pidada.

Väikesoarde siadust uo muudetud. Muhu põle pisemaks jään ja lehe sihest soame tiada, et väikesoarde nimistusse põe meite kodusoart kantud.
Tuleva nädali lõppus tulle naestepäe.

Selle päevale ielnevale, ehk siis tulevale nädalile, uo köima pandud naeste nädal. 5. märtsil tuleb päe emadele ja beebidele Liiva lasteaedas. 6. märtsil tihasse ühiskülastus Kuresare spaase Grand Rose, kuhu sõita tah-tajad pidavad ennastid kindlaste ette registrierima. 7. märtsil tuleb ilutiemaline loeng Hellamoa külakeskuses. 8. märtsil, päris naestepäeva, toimub Hellamoa külakeskuses juogatund seltsis Maret Seemaniga. 9. märtsil lõpetatse nädal ühise peoga Muhu resturaanis.

Kuskil tiadetetahvli pial piab olema täpsem infu viel ülaval. Registrierida soab ennast ja muidugid kõiki asju üle küsida, tel. 50 37 407. Ürituste nädalit korraldavad Anneli Tamm ja Tiina Jõgi.

Muhu Muuseumis uo 4. märtsil avatud viel korra vastlamoastikumängi rada. Sõnna uo uodatud 2 – 5 liikmelised võistkonnad moandama valimiste päeva pingeid. Koguva Väljal soab ikka voadat näitusi Kagu-Eesti ristipiuudest, pitsidest ja Ruotsiverest pärit moekunstniku Luule Heaposti elutüöst.

Muhulase sisse jähi puolkogemata mõni uudis minemata. Talina Muhu Selts piab 10. märtsil pidu. Kellu 16 uodatse Talina kõiki, nii pialinna karan kut kodumuhulasi, Kristiine Gümnaasiumi Nõmme tie 3. Esinevad selsi volkluoriansambel Munuksed ja kodumuhulased.

Kuresare poliseijaoskonda uo korjan ulka leitud asju. Nendele uodatse omanikka järele. Sial uo jalgrattud, mobiiltelehvona, uksevõtmid, lapsevankrimi… Neid asju oidasse sial voasta jagu. Esmaspäest riedeni võib sõnna minna, kirjuta tuleb avaldus, seltsi tuleb võtta dokument, mis teite isiku tõestab ja oma kaotat asja dokument – garantiikiri või pass, kui sie olemas uo. Igatahes uurige asja, ehk midagid kadunuks loetut tuleb jälle välja.

15. märtsil kellu 10 – 13 uo Liiva roamatukogus võimalik kõigil esita oma tuludeklaratsioona. Kohja piale tuleb maksuhaldur Saare maksu- ja tollibüruost. Infut soab koa: elistage 45 34 000 või 45 34 001.
Sõuke pitk rodu irmus asjalikku juttu tulli. Minge kenaste valima ja tehke oma otsussed targste, ikka oma südame eale järele.

Print Friendly, PDF & Email