Muhulased maavanemale muresid ei kurtnud

Muhulased maavanemale muresid ei kurtnud

 

Eile võõrustas Saare maavanemat Toomas Kasemaad ja maavalitsuse ametnikke Muhu vallavalitsus. Valla arendusnõunik Aado Keskpaik tutvustas muhulaste probleeme ja edusamme maakonnajuhtidele slaidiprogrammiga. Pärast Muhu põhikooli raamatukogus toimunud arutelu said maavanem ja maavalitsuse ametnikud ülevaate saare ettevõtlusest ja pakutavatest sotsiaalteenustest.

Vallavanem Kalle Peedu sõnul teavitasid muhulased maavanemat vaid suurematest valupunktidest. Üheks probleemiks on tööpuudus. „Tõsi küll, maavalitsus ei saa selle puuduse kõrvaldamiseks otsest abi osutada, aga ka vald ise ei saa eraettevõtlusega tegelda,” märkis Peedu.

Teise probleemina käsitleti nüüdisnõuetele vastavate väikesadamate puudust. „Vaja oleks just väiksemaid jahisadamaid. Niisugust väikesadamat, kuhu purjekaga sisse sõita, Muhus õieti polegi,” kurtis vallavanem.

Üks arutlusteemasid oli Saare maakonna idapoolsete valdade ühise sotsiaalkeskuse väljaehitamine. Üle ega ümber ei saadud püsiühendusest. See puudutab nii valla üld- kui ka detailplaneeringut. Rõõmustava asjana edastas vallavanem sõnumi üldplaneeringu valmimisest sel aastal.
„Üldplaneeringu alusel korraldavad vallad ise oma ruumilist elukorraldust. Detailplaneering, mis on tehtud üldplaneeringujärgselt, ei kuulu maavanema järelevalve alla. See annab meile võimaluse oma ressursse mõistlikumalt kasutada,” tundis Toomas Kasemaa heameelt edusammudest üldplaneeringu koostamisel.

Kordaminekutest mainis vallavanem Peedu veel lasteaia kapitaalremondiga alustamist ja head internetiühendust kogu saarel.

Muhu särab nagu litter kõigi Läänemere saarte seas

Heakskiidu pälvis Muhu valla tunnuslause, õieti visioon, mida maavalitsuse töötajad teistelegi omavalitsustele eeskujuks seadsid. „Iga vald peaks endale seadma arenguvisiooni, mis kajastaks lühidalt seda, milline see omavalitsusüksus peaks välja nägema või kuidas ta end parasjagu identifitseerib. Muhulased on väga ilusa väljendiga välja tulnud. Litrid säravad ju Muhu rahvariietel ja säragu litrina ka kogu saar,” kiitis maahärra saare tunnuslauset.

Maavanema hinnangul annavad sellised kohtumised mõlemale poolele üsnagi palju. „Juba positiivse fooni loomine tähendab midagi, teinekord annab see pool lahendusest,” järeldas Toomas Kasemaa.

Aado Keskpaiga meelest on saare üheks iseärasuseks see, et vallas on välja kujunenud aktiivne ja tegus Muhu Turismi Assotsiatsioon. Ühendus on võtnud oma südameasjaks lahendada need turismi arenguprobleemid, mis käivad üksikettevõtjaile üle jõu. Eelmisel aastal sai assotsiatsioon projektitoetuse Muhu saart tutvustavate kaartide, viitade ja voldikute tegemiseks. Suvel avatakse Muhumaad tutvustav infopunkt.

Print Friendly, PDF & Email