Koostööprojekt Livonia Maritima soodustab Saaremaa arengut

Möödunud aasta veebruaris tehti algust Eesti ja Läti koostööprojekti Livonia Maritima koostamisega, mille eesmärgiks on Liivi lahe regiooni tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng ning konkurentsivõime tõstmine.

Toetust projekti elluviimiseks saadi Läänemerepiirkonna koostööprogrammist Interreg III B.

Eestist osalevad nimetatud projektis vastavalt koostöökokkuleppele Pärnu ja Kuressaare linnavalitsus ning regionaalsel tasandil ka Pärnu ja Saare maavalitsus. Lätipoolsed koostööpartnerid on Talsi, Tukumsi ja Limbaži vald.

Projekti juhi Marek Raua sõnul annab see kõigile osalejatele uusi võimalusi. Omavalitsustel ja teistel institutsioonidel on selle raames võimalik koostada koostööprojekte ning taotleda toetust nende elluviimiseks. Turismi arengut toetab regiooni ühtne turismitoode ja kaubamärk Liivi Ring, mis annab välja reklaamibrošüüre regiooni kuuluvate piirkondade kohta, suurendades sellega nii piirkonna atraktiivsust kui ka rahvusvahelist tuntust.

Loodud on ka planeeringu töögrupp, mille kohustuseks on üle vaadata piirkondade rannikualased projektid.

Praeguse informatsiooni kohaselt saab projekt Livonia Maritima täielikult valmis käesoleva aasta novembrikuus. Projekti kogumaksumus on 332 892 eurot.

Print Friendly, PDF & Email