Ripp rändab rinki

Ripp rändab rinki

 

Terit! Seda piab nüid kogu ingest suovima igale vastutulijale, sest ripp rändab rinki. Mõni väedab juba seda epidieemiaks kujunemas olavad. Nõnna et kui te omale viel kuskilt pisilasi põle soan, ärge muretsege, küll nie teitid ise kuskilt üles otsivad. Mool tuleb viel eal kenaste läbi nohu välja, jalad seisvad all ja taurimagid eb võta viel. Kanged sorti katsu olla ja kinnita omale, et mind juba nõnna lihtsaste aigus ep soa murda.

Meite aa päris kangelasi soab nii või teisiti vahel nähe koa. Alles sie olli, kut tõelistele kangelastele tunnustust jägati. Kena ettevõtmine olli, veart inimesi näitas. Nüid soab jälle vabariigi voastapäeva nähe, kellele midagid tunnustust andasse. Vabariigi resident tieb seda iga voasta omal viisil.

Muhu vallavanam ja volikogu esimies kutsuvad kõiki muhulasi ja muhulaste külalisi laupa, 24. viebruaril, Muhu Põhikuoli soali kellu 12. Toimub Eesti Vabariigi voastapäevale pühendat kontsert-aktus. Uodat uo siis just kõik korralikud kodanikud, põle kiegid rohkem või vähem väljavalitute sias. Muusias soab aktuse kestel millalgid tiada, kis täpselt soavad mineva voastanumbri sihes tehtu iest tunnustuse. Joanuaris sai neid nominenta küsitud, nüid kindlaste uo valik juba tehtud.

Põlegid küsin, kuidas teite vastlapäe koa läks! Kena pehme lumi sadas maha, põle änam kelgutamisega nii suurt irmu ennast ää lüia oln. Päikegid pistis nina välja. Kessiku ralliti Hellamoa külakeskuses vanu iestlaste tavasid silmas pidades. Ma lugesi kuskilt, et tuhkapäe võis ju viel liugu laska küll.

Ma akkasi kodu seda asja uurima, et mispärast nie naes-terahvad ikka es tohi tuhkapäe külase minna. Kui läksidkid, vissati tuhka saba alla. Sain vastusse – kui naene sellepäeva külase läheb, kuivad sial külaperes sui puunõud ää. Jäävad paljast pilpad järele.

Nuored tegid omale selle naesterahva külasköimise kohja pialt kohe muganduse, et külase võib minna sõnna, kus õli- või keskküte, sial põle tuhka. Änamaste põle puunõusid koa. Ega`p soa siepärast siis viel tervet päeva oma kodu rahupärast paikas istuda!

Kuolimajas võistlesid omavahel laste meisterdat kärbsed. Ärge arvake, et lendamise või ronimisega, ikka väljanägemisega, kellel kõige kenam-uhkem-omaloadsem tulli.

Muhu muuseumirahvas köis teisibe Vabaõhumuuseumis pietud ürituste roames omale tiadmisi jälle juure soamas. Et mismuodi täpselt korraldatse moastikumänga. Õhtastpuole õpetati ja tansiti simmanil vanu seltskonnamänga ja -tantsa. Varsti kindlaste akkavad nad meite pial inimkatseid tegema ja katsuvad õpitud eluse viia. Arvatavaste siis, kut jälle soemaks läheb ja kodude oidmine vähemini energiad võtab.

Muuseumidevahelisel sellevoastasel võstumängul sai Muhu Muuseum diplumi ja suoja käepigistuse väärliseks. Võitis Järvamoa muuseumide ühendat võistkond.

Eile-täna loaniti muuseumis ikka sedasammat reagit vastla- ja tuhkapäeva külase kutsut lastega vana kombe kohasel läbi viia. Ikka sõuke rogramm, et kombed elus püsiksid, lapsed nendest tiadlikud oleksid ja sedasi vana vaim edasi elaks. Eile lasteaalapsed jähid kahuks tulemata, sest väliürituse jaoks olli ilm väga külm.

Rahva tungival suovil kuulutati eile õhtaks Koguvas välja viel kohalik vastlarall, kuhu kõik uodatud ollid. Mis sest välja tulli, viel eb tiagid.
Muuseumirahvas uotab ikka endiselt uolimata külmast aast omale inimesi külase. Koa talve uo vana muhlaste küla kena voadata, sihespuol uksi soab nähe mitut uhked näitust.

Sedasi. Olge siis munuksed ja pidage kenaste meite Iesti Vabariigi sünnipäe ää. Tuleva nädali ähvardab juba viebruar otsa lõppeda, uus kuu märts tuob omaga juba uied tuuled. Akatse tähistama naestepäeva ja kavas uo kuuldavaste nii mõndagid põnevad läbi viia sii ja sialpuol paikades. Naestepäe uo jälle üks sõuke päe, mis esteks piale vabariigi taassündi kuultati kommunistlikuks igandiks, aga elu näitab midagid muud.

Print Friendly, PDF & Email