Tagavere küla muretseb oma kooli tuleviku pärast

Esmaspäeva õhtul toimus Tagavere koolimajas küla üldkoosolek, kus põhiteemana oli arutusel Tagavere algkooli tulevik.

Kohal olid ka vallavalitsuse esindajad eesotsas vallavanem Raimu Aardamiga, kes tutvustas lühidalt valla saneerimiskava ning tõi seejärel välja Tagavere kooli eksisteerimise plussid ja miinused. ”Kui kool ära kaob, siis mitte sel põhjusel, et raha ei ole, vaid õpilaste vähesuse tõttu”, ütles Aardam.

Sõna võttis ka Tagavere algkooli juhataja Jana Põri, kes rõhutas esmajoones Tagavere väikekooli turvalisust ja head asukohta kohalike laste jaoks. Tagavere piirkonna elanike suureks rõõmuks lausus vallavanem, et kool jätkab veel vähemalt ühe õppeaasta, kuid lõpliku otsuse teeb vallavolikogu.

Hetkel õpib Tagavere algkoolis 14 õpilast, sügisel on neist praeguste andmete põhjal jätkamas 10 last.

Muude teemade hulgas leidis käsitlust ka Tagavere sigala haisuprobleem. Oma tegemistest rääkis MTÜ Tagavere Optimistid rahvas. Õhtu lõpetas külalisesineja Hannes Hanso, kes näitas filmi Tiibeti-reisist.

Print Friendly, PDF & Email