Ruhnu vald hakkab maksma lapsehoiutoetust (3)

Ruhnu vald hakkab maksma lapsehoiutoetust

 

Läinud nädalal võttis Ruhnu vallavolikogu vastu otsuse maksta eelkooliealiste laste vanematele lapsetoetust. Oma Saarele teadaolevalt analoogset toetust mujal maakonna omavalitsustes ei maksta.

Ruhnu vallavolikogu esimees Ave Viirma ütles, et kavandatav toetus on mõeldud neile lapsevanematele, kes riigilt enam vanematoetust ei saa. Nagu teada, maksab riik praegu kuni lapse pooleteistaastaseks saamiseni vanematoetust, mis on rahva seas tuntud ka emapalga nimetuse all.

Viirma lisas, et vallavolikogu otsus näeb ette maksta eelkooliealiste laste vanematele toetuseks 1000 krooni kuus. Toetust makstakse lapsevanema avalduse alusel ja seda tehakse kuni lapse seitsmeaastaseks saamiseni,
„Sellise toetuse kehtestamine oli meie valla tingimustes väga vajalik, sest praegu pole meil võimalik saarel personali puudumise tõttu lasteaeda avada,” rääkis Ruhnu vallavolikogu esimees.

Ruhnu vallavanem Aare Sünter märkis, et lasteaia avamine väikesaarel on kulukas, tuleb leida ruumid, mis vastaksid lasteasutustele kehtestatud nõudmistele. „Kuna aga laste arv Ruhnus on siiski väike ja pole ju teada, millises suunas see lähiaastatel muutub, siis pole lasteaia rajamine praegu puhtmajanduslikult otstarbekas,” ütles Sünter.

Saare maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja asetäitja Lea Pool ütles kommentaariks, et on igati tore, kui omavalitsused oma võimaluste piires just lapsi ja emasid toetavad.

Praegu on Ruhnu vallas seitse eelkooliealist last. Ühe lapse vanemad saavad riigilt emapalka.

Valmimas on uue koolihoone detailplaneering

Ruhnu vallavolikogu algatas ka detailplaneeringu koolimaja uue hoone ehitamiseks.

Sünter ütles, et valla sooviks on uue koolimaja detailplaneeringu võimalikult kiire valmimine. „Kuna uus koolimaja on kavas ehitada praeguse koolimaja vahetusse lähedusse, tähendab see, et tegemist on muinsuskaitsealuse territooriumiga, ning seega tuleb detailplaneeringu eeltingimused kooskõlastada ja täpsustada ka muinsuskaitsega,” rääkis Sünter.
Kes Ruhnu uue koolimaja detailplaneeringu koostab, ei soovinud vallavanem praegu veel avalikustada.

Küsimusele, millal võivad Ruhnu lapsed uues koolimajas õppima hakata, vastas Aare Sünter: „Meie unistuseks on, et see leiaks aset juba käesoleva aasta 1. septembril, kuid selle eesmärgi saavutamiseks on vist aega liiga vähe järele jäänud. Seetõttu on kõige realistlikum tähtaeg 2008. aasta 1. september.”

Möödunud aasta mais toimunud rahvahääletusel pooldas Ruhnu saare elanikkond uue koolihoone ehitamist praeguse koolimaja kõrvale.

Print Friendly, PDF & Email