Peeter Eek: Saaremaa võiks kaaluda jäätmete väljavedu mandrile

Seoses Kudjape prügila ladestusala sulgemisega hiljemalt 2009. aasta 19. juuliks soovitab keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek tõsiselt kaaluda ladestamisele kuuluva prügi väljavedu mandrile.

Peeter Eek ütles, et järelejäänud 2,5 aastaga tuleks teha tõsist tööd jäätmete taaskasutusse võtmiseks, mis on praegu veel nõrgalt arenenud, aga vähendaks ladestamisele mineva prügi hulka poole võrra. Kiiresti tuleks mõelda sellele, kuidas rakendada jäätmete liigiti kogumist ja hakata biolagunevaid jäätmeid kompostima ning lõpetada nende ladestamine.

Samuti viiakse praegu prügimäele palju pakendijäätmeid, mille kogumise organiseerimiseks on kohalikel omavalitsustel veel palju ära teha.
Prügi liigiti kogumise väljaarendamine on igati põhjendatud ka Euroopa Liidu vaatevinklist, kus esmaseks nõudeks on prügi ladestamise vähendamine.

Praegu ladestatakse Saaremaal aastas kuni 6000 – 7000 tonni jäätmeid. Peeter Eegi väitel saab liigiti kogumise ja kompostimise teel suurendada taaskasutatavat jäätmekogust sedavõrd, et ladestamist vajava prügi kogus Saaremaal jääb alla 3000 tonni aastas ehk umbes 250 tonni prügi kuus. „Sellise koguse viimine Saaremaalt mandrile ei ole enam ülemõistuse-küsimus,” lausus Eek.

3000 tonni prügi ladestamine aastas nõuab ühe hektari suurust ladestusala, mille rajamine maksab 15–20 miljonit krooni. Siia lisanduvad jooksvad kulud. „Nüüd tulekski arvutada, kas on mõttekam kulutada väljaveole või ladestamisele,” ütles Eek. Näiteks Hiiumaal, kuhu samuti kavandati ladestusala, jõuti järeldusele, et tasuvam on panustada prügi väljaveole.

Peeter Eek tervitab Saaremaa Prügila OÜ loomist, sest Saaremaa Omavalitsuste Liidu tegevus on uue prügila osas olnud väga aeglane.

„Tegelikult hakkab kõik peale sellest institutsioonist, kes prügimajandust arendab. Saaremaa Omavalitsuste Liidu puhul on näha, et sellel organisatsioonil on jäätmekäitluse projekt üks paljude hulgast ja tulemuseks ongi see, mida me praegu näeme: midagi nagu tehakse, aga edu nagu ei ole,” rääkis Eek. Ainus võimalus asja tulemuslikult edendada on Eegi sõnul luua jäätmekäitlusorganisatsioon tugeva eestvedajaga. „Hiiumaal on selline MTÜ moodustatud ja ma näen seal väga kiiret arengut, palju-palju kiiremat arengut kui Saaremaal.”

Peeter Eek ütles, et kindlasti on Saaremaale vaja kaasaegset jäätmekäitluskeskust, kuhu saab tuua erinevaid taastuvjäätmeid ja mida saab kasutada prügi vaheladustamiseks. Prügi lõppladestamist Saaremaal tuleks aga tõsiselt kaaluda, rõhutas ta.

Print Friendly, PDF & Email