Lümanda – arenev merevald (5)

Lümanda – arenev merevald

 

Eile Lümandat külastanud Saare maavalitsuse esindajad leidsid eest heal järjel valla, kus toimub pidev arenemine ja edasiminek.

Maavanem Toomas Kasemaa sõnul arutati kohtumisel Lümanda valla esindajatega mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas ka teede tolmamist. „Koostamisel olev maakonna arengustrateegia valmib septembris, seal on sees ka teede olukord. Tuleb kirja panna, millises järjekorras mis töid teha,” rääkis Kasemaa ning lisas, et riigi- ja vallateid tuleb arendada koos.

Kohtumisel tõstatati ka probleem, et merevallal Lümandal puudub korralik sadam. „Pääs merele peab olema, olgu see siis Roopa või Atla sadamast,” oli Kasemaa kindel, kuid lisas, et küsimus on rahastamises. Kuna tegemist on Natura kaitsealaga, siis tuleb teha lisakulutusi täiendavate keskkonnauuringute peale, selgitas maavanem.

Lümanda vallavanem Toivo Vaik rõhutas valdade halduskorralduse teema olulisust, sest uued kohalike omavalitsuste valimised on pisut rohkem kui kahe aasta pärast ning selleks ajaks peab midagi muutuma. „Vallad võivad alles jääda, aga nende juhtimine tuleb kuidagi teisiti korraldada. Kui nüüd midagi ei muutu, siis ei muutu kunagi,” oli Vaigu sõnum.

Veeprojekt, mis lahendab valla keskuse veeprobleemi, teeb vallavanemale rõõmu, kuid samas on seetõttu valla kanda maksimaalne seadusega lubatud laenukoormus ning see võib ühel hetkel saada arengupiduriks.
83 õpilasega Lümanda koolis oli külaliste jaoks kokku pandud lühike tervituskontsert.

Sellele järgnes kooli direktori Tiina Talvi ettekanne, kus ta kiitis tegusaid töötajaid, aktiivseid ja tublisid õpilasi ning vallavalitsuse soosivat suhtumist. Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul jääb Lümanda põhikool veel kauaks kestma, sest seal töötab kõik paberil kirjas olev ka reaalsuses. Vallavanem Vaigu sõnul on valla arengukavas kirjas, et mõne aasta pärast viiakse kool ja lasteaed ühe juhtimise alla.

6-aastaste laste lasteaiakohustus Lümandas probleeme ei tekita, sest lasteaia juhataja sõnul on viimase kümne aasta jooksul nende vallas olnud vaid üks laps, kes pole enne kooli vähemalt üks aasta lasteaias käinud.
Saare Foods OÜ juhatuse esimees ja omanik Meelis Lonn tutvustas tootmishoonet, kus on võimalik pudelisse panna 50 tonni vett päevas. „Toodang läheb kõige paremini siis, kui on kuum suvi või nii külm talv, et inimeste elumajades kraanid jääs,” rääkis Saare Foodsi juhatuse liige Toivo Esko.

Kipi-Koovi matkakeskusesse maavanem töökohustuste tõttu enam ei jõudnud. „Esta ja Allan Alevi turismikeskus on hea näide sellest, mis saab sõjaväeosast, kui see on õigeaegselt erakätesse läinud,” ütles Toivo Vaik. Volikogu esimehe Riho Niidi sõnul on valla ülesandeks lasta inimestel tegutseda ning vajadusel aidata segavaid faktoreid kõrvaldada, nii toetatakse ka seda ettevõtmist.

Visiidi lõpetas kohtumine 11 aastat tegutsenud Karala külaseltsi liikmetega. Maasekretär Andrus Lulla andis kohalolijaile lubaduse, et jüripäeval tullakse maavalitsuse töötajatega Karala seltsile appi merest tulnud sodi koristama. Vallavalitsuse nimel lubas abikäe ulatada ka Toivo Vaik.

Üldiselt jäi visiidi jooksul kõlama vaid positiivne sõnum. „Inimeste suhtumine meie vallas on hämmastav, ollakse aktiivselt asja juures,” ütles Vaik. Maavanem kiitis vallaelanike edumeelsust ja toimuvat arengut.

Print Friendly, PDF & Email