Kuressaares peaksid kõik lapsed endale huviringi leidma

Eilsel Kuressaare linnavolikogu hariduskomisjoni istungil oli kõne all taas laste huviharidus. Ehkki Kuressaare linnas on kolm munitsipaalhuvikooli, noortekeskus ja 6 koolitusloaga lastega-noortega tegelejat, lisaks spordiklubid, on viimasel ajal alustatud diskussiooniga nii huvihariduse rahastamise kui ka huvihariduses osalemise kohta.

Teemat on arutatud erinevates volikogu komisjonides ning laiemat kõlapinda sai teema kodanikukomisjonis, mille esimees Laine Tarvis tegi linnavalitsusele ettepaneku analüüsida huvihariduse seisu Kuressaare linnas.

Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe leiab, et tegelikkuses tuleb kogu süsteem läbi kaaluda. Seda enam, et 1. septembrist 2007 jõustub huvikoolide seadus.

„Kindlasti on Kuressaare linnas lapsi ja noori, kes endale meelepärast huvitegevust ei leia – Tallinnaga me siin võistelda ei suuda -, kuid oleme püüdnud selles osas liikuda võrdsuse poole,” ütles ta. Õilme Salumäe kutsub üles kõiki huviharidusega tegelejaid mõttevahetusele, et teaks, kuhu poole edasi liikuda, millises suunas võiks huviharidus Kuressaares areneda.

Print Friendly, PDF & Email