Miks hariduskomisjon ei toetanud erahuvikoolide täiendavat rahastamist? (2)

Miks hariduskomisjon ei toetanud erahuvikoolide täiendavat rahastamist?

 

Linnavolikogu hariduskomisjoni liikmed ei olnud nõus väitega, et Kuressaares on noortel vähe võimalusi ja valikuid oma huvialadega tegeleda. Peeti vajalikuks kaardistada tänane situatsioon ja seda analüüsida. Arutluse käigus tõdeti, et ilmselt on poistel võimalusi pigem vähem kui tüdrukutel. Seega oleks oluline toetada erahuvitegevust just seda sihtrühma silmas pidades (nt tehnikaringid jms).

Kahtlemata mõjutas hariduskomisjoni liikmeid ka asjaolu, et erahuvialakoolid ei olnud esitanud oma majandusaasta aruandeid, nagu oli volikogu esimehe palve. Seda tegid näiteks eralasteaiad ja neid hariduskomisjon ka toetas.

Hariduskomisjoni esimehena edastasin volikogule hariduskomisjoni seisukoha. Isiklikult toetaksin meeleldi kõiki ja kõike, mis haridusega haakub. Näiteks Semiir võiks olla enam toetatud. Noortele võimalusi luues oleme alati õigel teel.

Mind teeb murelikuks, et tänavune linna eelarve ei eralda piisavalt raha linna kunstikoolile. Ka seal on meie oma lapsed ja tehakse huvitegevust. On kahetsusväärne, kui linna kool ei saa eelarves piisavalt raha, et õppekava täita ja peab seda juba mitu aastat taotlema reservist. Kahjuks tegutseme piiratud ressursside tingimustes. See on nappuse ja valiku küsimus.

Print Friendly, PDF & Email