Saarte põllumehed otsivad PRIA vastu kohtult abi (3)

Saarte põllumehed otsivad PRIA vastu kohtult abi

 

Reedel Lümanda kultuurimajas kokku saanud ligi sada talunikku võtsid vastu otsuse pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole.

Kokkusaamisel külalisena esinenud rahvaliitlane Kajar Lember tõi saalisviibijatele mõneti positiivse sõnumi – hetkel on peatatud pindalatoetuste tagasinõuded nende puhul, kellel on suurte pinnaerinevuste tõttu oht ilma jääda kogu saadud toetusest.

Kui PRIA tegevust uuriv lisaaudit järgmisel nädalal põllumeestele õigust ei anna, siis pöördutakse ühiselt kohtu poole. Hiidlased on viimasel paaril kuul pidanud nõu Aivar Pilve advokaadibüroo spetsialistidega. Hiiumaa Talupidajate Liidu nõuandeteenistuse juht Tiina Kattel tutvustas kohalolijaile, milliste nõudmiste ja põhjendustega kohtusse minna ning mida see endaga kaasa toob.

Saarlastest talumehed peavad lähipäevil läbirääkimisi Saaremaa Talupidajate Liidu nõuandeteenistuse töötajatega leidmaks eestvedaja kohtuvaietega tegelemiseks.

Koosoleku korraldaja, Saaremaa Talupidajate Liidu juhatuse liikme Aivar Kallase sõnul pandi kirja ühisavaldus, milles kutsutakse arvestama ka väiketootjatega.

Avaldus koosneb järgmistest punktidest: enne kui minister teeb toetuste jagamise kohta määruse, tuleb selle sisu põllumeestega läbi arutada; ühtegi otsust toetuste mittesaamise kohta ei tohi teha kohapealse kontrollita; ajutise maakasutuse määramisel eelistada tootjat; taotleja poolt viieks aastaks võetud kohustuse punkte ei tohi selle aja jooksul muuta; tunnistada õigustühiseks ühtsete pindalatoetuste tagasinõuded, kuna inimestele ei olnud teada antud puiskarjamaid puudutavaid tingimusi ning ei olnud defineeritud heas põllumajanduslikus korras oleva põllumaa mõiste.

Ühisavaldus saadetakse põllumajandusminister Ester Tuiksoole, peaminister Andrus Ansipile ja kõikidele riigikogu fraktsioonidele.
Üritusel osalesid põllumehed ja ametnikud Saaremaalt, Läänemaalt, Hiiumaalt, Muhust ja Abrukalt.

Print Friendly, PDF & Email