Kärla valla kinnisvaraprojektid ei taha kuidagi vedu võtta (1)

Ükski viimastel aastatel Kärla vallas algatatud suurematest kinnisvaraprojektidest pole jõudnud ehitustegevuseni.

Kehtestatud detailplaneeringutest on kõige ambitsioonikam 2005. aasta septembris Kärla vallavolikogus kehtestatud Järvemetsa maaüksuse detailplaneering, mis näeb ette umbes 50-kohalise puhkemaja ja kuni 15 kämpingu ehitamist. Samuti näeb planeering ette silla, mänguväljakute, telkimisplatsi ja lõkkeplatsi ehitamist.

Vajadusel püstitataks ka abihoone spordi- ja rannatarvete hoidmiseks. Vesijalgrataste ja sõudepaatide kinnitamiseks ning vettemineku hõlbustamiseks oli ette nähtud paigaldada ujuv pontoonsild. Plaanide elluviimiseks taotleti ehituskeelu vähendamist 50 meetrile, kuid seni pole maaüksuse omanik Valdek Kukk ehitusluba taotlenud.
„Puhkemajanduslikku arengut pole näha olnud,” tõdes Kärla abivallavanem Enno Pildre.

Igasugused märgid ehitustegevusest puuduvad ka Nõmpa külas Järve maaüksusel, mille detailplaneering kehtestati volikogus 2004. aasta detsembris. 30-ha maa-alale on ette nähtud 27 elamukrunti. Edaspidi oli plaanis korrastada Karujärve äärne lahustükk, kuhu tahetakse rajada kuni 50 m pikkune ujumis- ja paadisild avalikuks kasutamiseks.

Enno Pildre sõnul on Järve maaüksust kinnistu detailplaneeringu koostamise käigus paar korda edasi müüdud. Momendil on omanik OÜ Landare, kelle üks juhatuse liikmeid on pistiseandmise eest vanglas istuv ärimees Vahur Jegorov.

2004. aasta suvel algatati Sõmera külas detailplaneering, kus DP Citimarket OÜ soovib hakata rajama elamuid 65 hektarile. Maaüksus asub sügaval metsas, firma omandas selle pärast raietöid, kui metsamaterjal oli välja viidud. Enno Pildre sõnul helistasid maaomanikud viimati möödunud aastal ja lubasid detailplaneeringut tegema hakata.

DP Citimarket OÜ esindaja Sven Uusjärv ütles, et varem või hiljem läheb asi käima. „Ma arvan, et kui selline äri teostub 5–10 aastaga, siis on tulemus positiivne, kui läheb üle selle, siis on tegemist ebaõnnestunud projektiga.”
Uusjärv märkis, et Saaremaal on pakkuda kümneid ja kümneid kohti, aga kliente saada on väga raske. „Kontseptsioon ja taust peab olema väga tugev, muidu ei tee nagu midagi,” lausus Uusjärv, kel on kinnisvaraprojektid pooleli ka Kaar-mal ja Kihelkonna vallas Männikülas. Nimetatud paik sai eelkõige tuntuks ajalehe Eesti Ekspress poolt välja loositava majaga.

Aktiivselt ajab praegu asju vaid OÜ MK Konsultatsioonid, kes soovib Nõmpa külla Ristiküla maaüksusele rajada atraktiivse elamu- ja suvituspiirkonna. Viimasel Kärla vallavolikogu istungil algatati Ristiküla detailplaneering, mis muudab valla üldplaneeringut. Planeeritava ala suurus on 20,6 ha, kuhu tuleb 16 väikeelamumaa krunti. OÜ MK Konsultatsioonid on Sõrve sääre tipus tegutseva paargu omanik.

Print Friendly, PDF & Email