Saarlased tahavad pikapäevakoole

Kolmapäeval lõppes taotluste vastuvõtt pikapäevakooli pilootprojektide konkursile. Ühed aktiivsemad taotluste esitajad olid saarlased kõrvuti Tartu- ja Harjumaa koolidega.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Priit Simsoni andmetel laekus suurem osa taotlusi viimasel konkursipäeval, ületades 70 piiri. „Posti teel on lubanud oma materjalid saata veel ligi 20 kooli. Seega ootame 90 taotlust ligi 20 kohale,” rääkis Simson.

Eilse päeva seisuga oli Saaremaalt taotluse esitanud kuus kooli. Lümanda põhikooli õppealajuhataja Liia Rauni sõnul loodetakse projektist saadava rahaga parandada juba tegutseva pikapäevarühma kvaliteeti. „Näiteks tahame palgata inimese, kes tegeleks spetsiaalselt lastega, mitte lihtsalt ei hoiaks neil silma peal,” rääkis Raun.

Simsoni sõnul peetakse valiku tegemisel silmas esitatud materjalide põhjalikku ettevalmistatust (tegevuste näitlik kirjeldus kuude, nädalate ja päevade lõikes, hinnatavad kulud, eeldatav õpilaste arv). Kasuks tuleb kindlasti taotleja eelnev pikapäevarühma-alane kogemus.

„Eelisseisus on maapiirkondade omavalitsused. Eesmärk on ju võrdsustada huvitegevuse võimalusi linna- ja maapiirkondades,” ütles Simson, kuid lisas, et hoolimata sellest, et maal on koolist koju sõidud pikemad ja vajadus bussiooteaega millegagi sisustada suurem, ei ole see ainuke valikukriteerium.

Lähikuudel käivituva projekti eesmärk on toetada algkooliõpilaste vaba aja veetmise võimalusi, ühendades endas huvitegevuse ja õppetöö.
Kuigi sel aastal on riigieelarves ette nähtud pikapäevakooli käivitamine umbes 20 koolis, on Simsoni sõnul edaspidi plaanis projekti laiendada.

Print Friendly, PDF & Email