Ooperipäevade korraldjaid kahtlustatakse petuskeemis (7)

Ooperipäevade korraldjaid kahtlustatakse petuskeemis

 

Reisibüroo Mere saatis Kuressaare linnavolikogule ettepaneku kasutada sel aastal linnaeelarvest Kuressaare ooperipäevadele eraldatud raha vanade võlgnevuste tasumiseks.

Reisibüroo omanik Angela Nairis märkis pöördumises volikogule, et ettevõtjatel on tekkinud kahtlus, et neile võlgnetava summa maksmisest püütakse loobuda. „On loodud uus ooperipäevi korraldav ettevõte, MTÜ Operfest, mis ei kavatse üle võtta Saaremaa Muusikahariduse SA võlgu.

Olukord on tekitanud kahtlusi, et uus korraldaja ongi loodud eesmärgiga mitte tasuda tekkinud võlgu. Juhul kui Saaremaa Muusikahariduse SA üritust enam ei korralda, ei ole tal võimalik ka võlgu tasuda,” seisab pöördumises.
Angela Nairis teeb pöördumises ettepaneku kasutada Kuressaare linna poolset toetust 250 000 krooni eelkõige Saaremaa ettevõtetele võlgnevuste tasumiseks. Ainult nii saab üritus Kuressaare ooperipäevad olla jätkusuutlik ja tasakaalus ning omada kohalike ettevõtete toetust.

Pöördumises tõdetakse, et ooperipäevad on saavutanud olulise koha Kuressaare kultuurielu elavdamisel, kahjuks on aga ürituse senine korraldaja jätnud teenuse eest maksmata mitmele Saaremaa turismiettevõttele, mis on põhjustanud ürituse vastu usalduse kadumise.

Kuressaare abilinnapea Argo Kirss ütles, et linna poolt eraldatav 250 000 krooni on ette nähtud Kuressaare ooperipäevade korraldamiseks. Raha eraldatakse Saaremaa Muusikahariduse SA-le, kel on lepingu järgi kohustus tagada ooperipäevade korraldamine. MTÜ-ga Operfest ei ole linnal mitte mingisugust lepingut ega kokkulepet.

„Kui sihtasutus hakkab raha kasutama olemasolevate võlgade tasumiseks, siis ju ooperipäevi ei tule. Juhul kui ooperipäevi ei toimu, peab Saaremaa Muusikahariduse SA, kellele raha eraldatakse, selle linnavalitsusele tagastama,” selgitas Kirss.

Sel aastal on linnavalitsus esimesed sissemaksed sihtasutusele juba teinud. Suuremaid eraldisi ooperipäevade korraldamiseks saab linn teha pärast 2007. aasta linnaeelarve vastuvõtmist. Eile volikogu eestseisuses arutatud kirja polnud Argo Kirss oma sõnul veel näinud ega osanud seda kommenteerida.

Saaremaa Muusikahariduse SA juht Ludmilla Toon kinnitas Oma Saarele, et võlad kavatsetakse tasuda lähitulevikus. „Mitte küll veebruaris, vaid alates märtsikuust. Firmadega on koostatud maksegraafikud,” ütles Toon.

Ludmilla Toon märkis, et ooperipäevade uus korraldaja MTÜ Operfest ei ole juriidiliselt kohustatud vana korraldaja võlgasid üle võtma. „See, et minu tütar Mariliis Toon on uue MTÜ Operfest üks loojatest, ei tähenda siinkohal mitte midagi,” kinnitas Ludmilla Toon.

Print Friendly, PDF & Email