Linnakodanikud muretsevad avaliku korra ja liikluskorralduse pärast

Linnakodaniku komisjon arutas, kuidas linnaametnikud kodanike pöördumistele vastavad.

Komisjoni esimees Laine Tarvis nentis, et üldiselt võib ametnike tööga rahul olla, kuid inimesed ei ole rahul pikaajalist lahendamist nõudvate küsimuste vastustega. Sestap teeb komisjon ka ettepaneku saata edaspidi linnavolikogule tulnud, kuid linnavalitsusele lahendamiseks lähetatud pöördumiste vastuste koopiad ka volikogule – et oleks järjepidevus ja teaks, kaugel mure lahendamine on.

Tarvise sõnul teevad linnakodanikele muret nii linna avalik kord (hulkuvad koerad, öine lärm linnas, pargi olukord) kui ka liikluskorraldus (liiklusmärgid, fooride puudumine). Eriti hull on komisjoni esimehe hinnangul olukord näiteks Aia tänaval, kuid on ka selge, et kiiret lahendust probleemile ei tule. “Kui vaadatakse üle linna arengukava ning kuna see on seotud eelarvega, peame siis tegema ettepaneku,” nentis Tarvis.

Et kodanikuühiskonna üheks oluliseks märgiks ongi läbi pöördumiste osavõtt ühiskonnas toimuvast, leidis Tarvis, et tuleb teha linnavalitsusele ettepanek leida üks ruum, kus ka saadikud saaksid kodanikke vastu võtta. “Praegu pole selleks kohta,” sõnas ta.

Tarvise sõnul on raskendatud ka volikoguliikmete kontaktandmete kättesaadavus, kuna kõik on muudetud internetipõhiseks. Kõik kodanikud siiski linnavalitsuse kodulehekülge ei külasta ning nii ei saagi nad teada, kuidas saadikutega ühendust võiks saada.

Print Friendly, PDF & Email