Kuuesed pannakse õppima

Haridus- ja teadusministeeriumi algatatud eelnõu kohaselt muutub 2008. aasta sügisest lastele kohustuslikuks aastane eelõpe enne kooliminekut.
Saare maavalitsuse alushariduse peaspetsialist Kristi Oll suhtub eelnõusse positiivselt.

„On hea, kui aasta enne kooli saaksid kõik lapsed vastava vaimse, füüsilise ja sotsiaalse ettevalmistuse,” rääkis Oll, kelle sõnul on Saare maakonnas juba viimased kuus-seitse aastat püütud anda kõikidele koolieelsetele lastele võimalus lasteaeda minna.

Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Raivo Peeters leidis, et mitmed koolid korraldavad nagunii ise lapsi kooliks ettevalmistavate rühmade tööd.

Kristi Olli hinnangul on Saare maakonnas väga vähe neid lapsi, kes enne kooli minemist lasteaias või mõnes ettevalmistusrühmas ei käi. Haridus- ja teadusministeeriumi põhihariduse peaeksperdi Merike Mändla sõnul on Eestis selliseid lapsi 1800 ringis.

Kohustuslik eelõpetus ei tähenda, et kõik peaksid minema lasteaeda või mõnda rühma, seda võib teha ka kodus, rääkis Mändla, kuid lisas, et mõnel korral nädalas või kuus peaks lapsed siiski ka teistega kokku saama, sest üheks eesmärgiks on harjutada lapsi kollektiivis töötama.

Sellisel juhul lepitakse lapsevanema nõustamise ja lapse arengu toetamise korraldus ja ajakava kokku lapsevanema ja lasteasutuse/kooli vahel, selgitas Mändla.

„Eelõpetus ei ole seotud vaid õppimisega,” tõrjus Mändla kahtlusi, et kohustuslik eelõpetus muudab ühel hetkel põhikooli kümneklassiliseks. Kuna Mändla sõnul on eelõpetuse eesmärk hinnata lapse arengut ning valmisolekut kooliks, siis valmistatakse kasvatajatele ja pedagoogidele ette spetsiaalsed hindamisvahendid.

Kohustusliku eelõpetuse korraldamiseks saavad omavalitsused seadusemuudatuse jõustudes riigieelarvest lisaraha. Kristi Olli sõnul annab riigipoolne koolieelikute rühmade rahastamine omavalitsustele võimaluse tõsta ülejäänud lasteaiaõpetajate palkasid.

Lastevanemate liidu juhatuse esimehe Enn Kirsmani sõnul ei ole liit ametlikku seisukohta antud teemal veel võtnud, kuid liikmete seas on valdav arvamus, et kui aastast eelõpetust käsitletaks kui võimalust, oleks see aktsepteeritav. „Aga kui sellest saab vaid tüütu kohustus, siis ei saa me sellise lapsepõlve lühendava otsusega küll nõustuda,” ütles Kirsman.
Eelõpetust antakse vähemalt 35 nädala jooksul ja vähemalt 20 tundi nädalas.

Eelõpetus on kohustuslik lastele, kes saavad kuueaastaseks jooksva aasta 1. oktoobriks.

Print Friendly, PDF & Email