Kuressaare linna stipendiumitoetus rahvakultuurikollektiivide juhtidele

Alanud on rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumide taotlemine. Stipendiumifondi suurus on 150 000 krooni. Konkursi eesmärgiks on väärtustada rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometööd. Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada Kuressaare linnas tegutsevad täiskasvanute rahvakultuurikollektiivid.

Osalemiseks tuleb rahvakultuurikollektiivil esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus. Vastava taotlusvormi saab Kuressaare linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnast ning samuti linna interneti koduleheküljelt: www.kuressaare.ee

Stipendiumide määramisel arvestatakse juhendatava rahvakultuurikollektiivi osalemist nii üleriigilisel laulu- ja tantsupeol kui ka maakonna laulu- ja tantsupidudel, samuti juhendatava kollektiivi järjepidevat ja jätkusuutlikku tegevust. Oluliseks peetakse otsuse tegemisel ka kollektiivi osalemist ja saavutusi erinevatel üleriigilistel ja maakondlikel festivalidel, konkurssidel, ülevaatustel ja linna üritustel.

Stipendiumitaotluste esitamise lõpptähtaeg on 26. veebruar 2007.
Lisainformatsiooni saab kultuurinõunik Lindia Lallolt tel 45 33 592 ja rahvakultuurijuhilt Tiiu Villsaarelt tel 45 20 705.

Print Friendly, PDF & Email