Kihelkonna põhikool jääb sel aastal alles

Kihelkonna põhikool jääb sel aastal alles

 

Oma teisipäevasel istungil otsustas Kihelkonna vallavolikogu veel mitte reorganiseerida põhikooli lasteaed-põhikooliks ning jätkata koolis tööd endisel viisil. Küll aga leiti, et vajalik on algatada arutelu lasteaed-põhikooliks ülemineku suhtes.

Kihelkonna vallavanem Marju Lõbus tõdes, et vallal on lastega kitsas käes ning kui praegu õpib põhikoolis lapsi 77, siis õppeaastal 2013–2014 on neid, kes koolikoti selga võtavad ning Kihelkonna kooli uksest sisse astuvad, vaid 30. „Kindlasti tahaksime põhikooli säilitada niikaua, kuni see mõistlik on,” nentis Lõbus, kelle hinnangul tuleb „mõistlikkuse” tagamiseks kool ümber kujundada lasteaed-põhikooliks ja seda nii juriidiliselt kui ka füüsiliselt. „Kihelkonna koolimaja on ehitatud 300 lapsele, nii et ära peaks lahedalt mahtuma,” märkis vallavanem.

Tema sõnul ei ole juba majanduslikult otstarbekas pidada kuue lasteaialapse pärast tööl kuut töötajat ja kütta tervet suurt lasteaiamaja, millest ka pool kasutamata. On selge, et valla rahvaarvu vähenedes (eelmise aasta seisuga langes Kihelkonna valla elanike arv 942-lt 905-le, mis teeb 4 protsenti) väheneb ka õpilaste arv koolis.

Lõbusa sõnul tuleks siiski, kui seis laste arvu osas väga kriitiliseks läheb, hakata mõtlema valdadevahelise koostöö peale ka koolide osas, sest selge on see, et igasse valda lapsi põhikoolinormi täitmiseks ei jätku. Lisaks õpetajate palgad ning probleem on ka maakoolide aineõpetajatega, kes peavadki mitmel pool õpetama häda sunnil neidki aineid, milleks neil ettevalmistus puudub. „Tund saab küll antud, kuid mis hariduse kvaliteedist me seejuures rääkida saame,” muretses vallavanem.

Kooli hoolekogu esimehest vallavolinik Rene Reinsoo ütles, et on sel teemal pidanud nõu nii vallavolikogu esimehe, kooli direktori, hoolekogu kui ka valla sotsiaalkomisjoniga.

„Oleme jõudnud seisukohale, et oma kooli tuleb meil igal juhul hoida, isegi siis, kui selle tööshoidmiseks peab vald hakkama rohkem juurde maksma,” nentis Reinsoo, lisades, et teda puudutas valusalt esmaspäevases Oma Saares ilmunud lugu Torgu vallast, kus kirjutati „Tühjenev Torgu vald liigub loojangule vastu” ja et Torgu põhikooli sulgemisotsus võib ahelreaktsioonina kaasa tuua ka algkooli sulgemise järgmisest õppeaastast. „Ei taha kuidagi leppida, et ka Kihelkonna vald peaks saama loojuvaks vallaks,” avaldas Reinsoo.

Kooli säilitamiseks on Reinsoo sõnul ühe võimalusena siin-seal üles kerkinud mõte kooli ja lasteaia ühendamisest. „Siiski ei saa nii olulist otsust teha üleöö,” märkis vallavolikogu liige, kelle sõnul tuleb kõigepealt teha korralik analüüs ning mõelda, milliseks kujunevad sellisel juhul tingimused, mida koolimajas pakutakse lasteaialastele. Peavad ju need olema veidi teistsugused kui kooliõpilastele. Mudilased tahavad päeval nii magada kui ka õues mängida.

Reinsoo on rahul, et vallavolikogu kooli suhtes otsust tehes ei kiirustanud, sest nüüd on terve aasta aega mõelda Kihelkonna hariduselu tuleviku üle (otsus kooli ümberkorraldamise kohta tuleb vastavalt seadustele teha kuus kuud enne järgmise õppeaasta algust, seega 1. märtsiks).

Print Friendly, PDF & Email