Leisi sotsiaaltöötajad muretsevad koolivägivalla pärast

Leisi sotsiaaltöötajad muretsevad koolivägivalla pärast

 

Leisi vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Mari Anne Tuulingu initsiatiivil uurivad valla sotsiaaltöötajad vägivallajuhtumeid Leisi keskkoolis.

Vallavalitsuse sotsiaalosakond ootab vastuseid ja ettepanekuid 28. veebruariks.

„Vastata võivad kõik, east olenemata, sest sinu vastused on olulise tähtsusega ja aitavad muuta laste kasvu- ja õpikeskkonda turvalisemaks,” julgustavad vallaametnikud nii õpilasi, õpetajaid, vanemaid kui ka pealtnägijaid.

Mari Anne Tuulingu sõnul tahavad sotsiaaltöötajad ankeedi kaudu teada saada, kuidas vallaelanikud koolivägivalda suhtuvad. „Tahame teada inimeste arvamust – kas koolivägivald on probleem või mitte.

Kooliõpetajad arvavad, et vägivalda ei ole, lahendades konfliktid kooli meetmetega ära. Samas lapsevanem tuleb vallavalitsusse lastekaitsetöötaja juurde, leides, et kool ei ole olukorda õigesti mõistnud. Soovime selles asjas selgust saada.

Kui tegu on tõesti koolivägivallaga, siis tuleb meil see välja juurida. Selle ülesande andis meile kooli hoolekogu. Olen ise koos lastekaitsetöötajaga ka kooli hoolekogu liige, ” teavitas Mari Anne Tuuling.

Just viimasel ajal on lapsevanemad koolivägivallajuhtumitest valla sotsiaaltöötajaid informeerinud. „Nädalavahetusel toimus intsident kooli staadionil. Kaks õpilast suusatasid. Nendele astusid ligi koolikaaslased. Alguses viskasid nad suusatajaid lumepallidega, seejärel lükkas üks õpilane suusataja pikali ja tagus teda jalaga selga,” oli vallaametnikul üks värskeim näide kohe võtta.

Ulakate ja ülbete õpilaste korralekutsumise ning karistamisega tegelevad Tuulingu väitel kool ja vallavalitsus käsikäes. „Kool rakendab oma meetmeid ja kui ei saa hakkama, siis kutsub lastekaitsetöötaja lisaks. Kui ka temast ei piisa, siis oleme politseinikugi kohale kutsunud. Ümarlauas oleme püüdnud asjale lahendust leida. Viimasel ajal on see päris tavaks saanud,” leidis Mari Anne Tuuling.

Vallavalitsust on informeeritud sellestki, et Leisi koolilapsed on bussiootepaviljonides isegi täiskasvanuid mõnitanud ja neid füüsiliselt rünnanud. „Agressiivsuse tõusu oleme märganud paaril viimasel aastal. Lapsed elavad oma kibestumisi tugevalt välja nii koolis kui ka väljaspool kooli avalikes kohtades,” konstateeris Tuuling.

Kooli direktorile Tõnu Erinile tuli koolivägivalla uuring üllatusena

Leisi keskkooli direktorile Tõnu Erinile tuli vallavalitsuse sotsiaaltöötajate otsus koolivägivalda uurida üllatusena. „Minuga ei ole sellel teemal räägitud. Kui ma vallalehest lugesin, oli see minu jaoks üllatus. Eks koolis üht-teist ikka juhtu, aga nii hull see asi ka pole, et mõned lapsed kooli üldse enam ei julge tulla,” ütles direktor Tõnu Erin välja oma arvamuse.

Direktori hinnangul peaksid kõik juhtumid saama kiire ja õiglase lahenduse. „Kui asi on aktuaalne, peaksime seda kohe menetlema. Alati peaksime mõlemad osapooled ära kuulama. Tihti on nii, et süü on kusagil kahe vahel,” arutles Erin.

Mari Anne Tuuling andis teada, et pärast ankeedivastustest kokkuvõtete tegemist tuleb kokku kooli hoolekogu arutamaks meetmeid koolivägivalla ohjeldamiseks.

Print Friendly, PDF & Email