Teadlastele pakuti raha, et esineda kliimamuutusi käsitleva uuringu vastu

Teadlastele pakuti raha, et esineda kliimamuutusi käsitleva uuringu vastu

 

Lugu sellest, kuidas raha püüab ilma teha. Läinud nädalal tuli avalikuks, et maailma ühe suurima naftakompanii finantseeritud lobistide rühmitus pakkus teadlastele ja ökonomistidele raha (igaühele umbes 10 000 dollarit), et nad diskrediteeriksid kliimamuutusi puudutavat ettekannet. Kõne all oleva ettekande koostas ÜRO egiidi all tegutsenud rahvusvaheline teadlaste töögrupp ja umbes nädal aega tagasi kanti see ette Pariisis toimunud ülemaailmsel kliimakonverentsil.

Tänaseks on teada, et USA-s tegutsev analüütikakeskus American Enteprise Institute (AEI), mida rahastab president George Bushi administratsiooniga tihedalt seotud naftakompanii ExxonMobile saatis teadlasetele kirju, milles tehti ettepanek avaldada maailma juhtivates väljaannetes kindla suunitlusega artikleid.

Neis artiklites pidid teadlased kahtluse alla panema ÜRO valitsustevahelise komisjoni kliimamuutuste teemal koostatud ettekande tähtsamad seisukohad. Kõne all olevates kirjades oli veel öeldud, et teadlastele kompenseeritakse kõik reisikulud ja muud väljaminekud, mis võivad seoses selliste tellimusartiklite avaldamisega tekkida.

ÜRO ettekande kirjutasid rahvusvahelised eksperdid ja paljud teadlased peavad seda kõige teaduslikumaks kliimamuutusi puudutavaks uurimuseks, mis kunagi on teadusajaloo vältel avaldatud. Just selle ettekande alusel peaksid kõigi eelduste kohaselt lähitulevikus algama riikidevahelised läbirääkimised kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise küsimuses.

Need läbirääkimised on vajalikud selleks, et edukalt kulgeks nn Kioto* protsess, mille esimene etapp lõpeb 2012. aastal. Möödunud aasta kevadel saadeti ÜRO ettekanne maailma riikide valitsustele tutvumiseks ja samas paluti valitsustelt ka omapoolseid kommentaare.

Briti ajakirjanduses ilmunud materjalidest järeldub – et rahastada ÜRO ettekande vastu suunatud õõnestustegevust, olevat USA analüütikakeskus AEI naftakompaniilt ExxonMobil-lt saanud enam kui 1,6 miljonit dollarit. Kuid ligi 20 AEI kaastöölist on kunagi olnud president Bushi administratsioonis nõunikena palgal. Naftakompanii ExxonMobil endine tegevjuht Lee Raymond on praegu AEI juhtkonnas tähtsal ametikohal, kirjutas ajaleht The Guardian.
Räiged süüdistused

AEI kirjad, mis peamiselt läkitati Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide teadlastele, sisaldavad ÜRO töögrupi vastu suunatud räigeid rünnakuid.

Neis on öeldud, et maailmaorganisatsiooni komisjon “pole võimeline ratsionaalseks kriitikaks ega teisitimõtlemiseks, et komisjon kaldub tegema järeldusi, mis pole kinnitatud analüütilise tööga”. Samas on kirjades esitatud palve avaldada artikleid, kus oleks “süvenenult uuritud erinevate kliimamudelite tagajärgede piire ja ulatusi”.

Klimatoloogid, kes selliseid läkitusi said, nimetasid seda AEI eestvedamisel teostatud sammu katseks panna kahtluse alla kliima globaalse soojenemise “peamist teaduslikku tõendusmaterjali”.

“See on meeleheitlik katse organisatsiooni poolt, kes soovib teadust moonutada oma poliitiliste eesmärkide ja huvide nimel,” ütles ajakirjanikele nimetatud pressikonverentsil Ida-Inglismaa ülikooli juures tegutseva klimaatiliste uuringute komisjoni kaastööline David Viner.

„ÜRO kliimakomisjoni töö on kõige detailsem ja avatum analüüs, mis selles teadusvaldkonnas on kunagi ette võetud. Selline katse diskrediteerida komisjoni tegevust, on tegelikult soov õõnestada avalikkuse usaldust teadusringkondade vastu, et valitsused ei kuuleks nende arukaid ettepanekuid,” lisas teadlane.

Õigustab oma tegevust

Kõik teadlastele saadetud kirjad kandsid AEI kaastöölise Kenneth Greeni allkirja. Ajakirjandusele kinnitas mees, et tema organisatsioon tegi teadlastele, ökonomistidele ja poliitikavaatlejatele ettepaneku kirjutada artikleid sõltumatu vaatluse nimel, mis oleks päevavalgele toonud ÜRO ekspertide koostatud aruande tugevad ja nõrgad küljed.

„Praegusel hetkel on debatid polariseeritud,” ütles ta. “Üks grupp inimesi nimetab kõiki, kes milleski kahtleb, kõige-eitajateks ja nihilistideks, teine rühmitus aga kutsub neid, kes soovivad kliimamuutuste mõju vähendamiseks kasutusele võtta meetmeid, paanikatekitajaiks. Me arvame, et meie lähenemine on aruka poliitika väljatöötamiseks väga vajalik.”

Pessimistlik prognoos

ÜRO valitsustevahelise komisjoni raport pole saladus alates juba möödunud aasta aprillist, kui president Bushi administratsioon riputas internetti üles neile saadetud raporti projekti koopia.

ÜRO raportis on öeldud, et 90% tõenäosusega on kliima globaalse soojenemise taga inimese tegevus ja et veel käesoleval sajandil tõuseb maakera keskmine temperatuur 1,5 kuni 5,8 kraadi. Milliseks kujuneb temperatuuri täpne tõus, oleneb kasvuhoonegaaside emissiooni hulgast.

Briti teaduste akadeemia esimees lord Rees Ludlow teatas: “ÜRO komisjon on kliima soojenemise küsimustes maailma tähtsaim autoriteet…Tema viimane raport tõestab veenvamalt kui kunagi varem, et meie planeet soojeneb just inimtegevuse tagajärjel ja et nn tavaline äri toob endaga kaasa vastuvõetamatud riskid. See dokument näitab, kuivõrd hädavajalik on rahvusvaheline koostöö, et vältida kliimasoojenemise kõige halvemaid tagajärgi. Kuid sellest hoolimata tekib ikka ja jälle väga subjektiivseid eesmärke omav valjuhäälne vähemus, kes püüab avalikkusele peale suruda oma vastupidist seisukohta.”

Rahvusvahelise keskkonnakaitse organisatsiooni Greenpeace esindaja Ben Stewart aga tähendas, et „AEI pole mitte ainult analüütiline keskus, see asutus funktsioneerib kui president Bushi valitsuse Cosa Nostra. Need inimesed on Valge Maja otsesel korraldusel võtnud ette viimase meeleheitliku katse, et tõestada seda, mida tõestada pole võimalik – et globaalne kliimasoojenemine on üks väljamõeldis. Need inimesed on kaotanud teaduslikes vaidlustes ja nad on kaotajad ka moraalses plaanis. Kuid mis neile on jäänud, see on suur rahaline toetus mõjuvõimsatelt poliitilistelt ja majanduslikelt ringkondadelt.”

Print Friendly, PDF & Email