Riigi toetus Kuressaare linnale vähenes

Riigi toetus Kuressaare linnale vähenes

 

Linnavolikogu eilsel istungil lõppes eelarve teine lugemine. Ebameeldivaimaks üllatuseks käesoleva aasta linnaeelarve koostamisel oli riigilt saadava ja toimetulekutoetusteks mõeldud summa vähenemine.

Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis ütles, et sel aastal annab riik möödunud aastaga võrreldes Kuressaare linna toimetulekutoetusteks ligi 2,7 miljoni krooni vähem raha.

Selle summa vähenemise põhjus olevat väidetavalt olnud see, et kohalikele omavalitsustele mõeldud summad toimetulekutoetuste maksmiseks kavandati pealinnas 2006. aasta kolme kvartali alusel. „Me eeldasime, et kui neljanda kvartali andmed on olemas, et siis vaadatakse toimetuletoetusteks mõeldud riigipoolsed summad uuesti üle ja et need suurenevad,” rääkis Takkis. „Seda aga paraku ei juhtunud.”

Küsimusele, kuidas mõjutab toimetulekutoetuste vähenemine Kuressaare tavakodanikku, vastas Mai Takkis: „Tavakodaniku olukord ei tohiks siin midagi halveneda, sest toimetuleku saamise kriteeriumid on riigi poolt täpselt paika pandud ning neid tuleb järgida.” Ta lisas, et juhul, kui aasta on sellise toetuse saaja jaoks mingil põhjusel ebasoodus, siis on riigil olemas reserv, kust omavalitsused saavad raha juurde taotleda.

Suurenes riigi toetus haridusele

Rääkides tähtsamatest muutustest linnaeelarve eelnõus, mis viimase kahe nädala jooksul on toimunud, ütles Mai Takkis, et kui veel kaks nädalat tagasi oli riigieelarvest saadav hariduse tasandusfond 2006. aasta tasemel, siis nüüd on see suurenenud 4,9 miljoni krooni võrra. Tegemist on rahaga, mis on mõeldud õpetajatele palga maksmiseks, koolituskuludeks ja õpikute muretsemiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaudu on Kuressaare linn saanud juurde 300 000 krooni teede korrashoiuks. Samuti on veel muutusi teistes tasandusfondides, kuid need on Takkise sõnul väiksema osakaaluga.

Mai Takkis märkis, et linnaeelarvet suurendas veel ka Kuressaare linna ja Kaarma valla vahel sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt maksab vald oma eelarvest linnale 845 000 krooni. See summa on mõeldud linna halduses olevate haridusasutuste hoonete korrashoiuks.

Suurenes tulumaksu laekumise prognoos

Kaks nädalat tagasi toimunud linnaeelarve lugemisel olid linnaeelarve sotsiaalhoolekandele mõeldud kulud kavandatud 1,3 miljoni krooni suuruse defitsiidiga. Selline puudjääk oli kavandatud põhjusel, et linnaeelarve esimese ja teise lugemise vahel vähenes 2,7 miljoni krooni võrra riigieelarve tasandusfond Kuressaare sotsiaalhoolekandele.

„Kuna riik sotsiaaltoetuste tasandusfondi ikkagi ei suurendanud, siis oli meil vaja see puudujääk eelarves likvideerida,” ütles Mai Takkis. Sel põhjusel ongi linnaeelarves suurendatud 2007. aasta üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi.

Optimistlikuma tulumaksu laekumise prognoosi kasuks kõneleb jätkuv majanduskasv. „Sel aastal peaksid näiteks haridustöötajate palgad keskmiselt 18% tõusma, pealegi me ju teame, millise tulemusini viis meedikute streigiähvardus. Kogu see palgatõus kindlasti kajastub ka üksikisiku tulumaksu laekumises linnaeelarvesse,” rääkis Mai Takkis.

Poliitilisi parandusettepanekuid polnud

Mai Takkise sõnul poliitilisi parandusettepanekuid linnaeelarve arutelu käigus viimase kahe nädala jooksul ei olnud. „Tõsi küll, varem oli ettepanek, mille esitas keskerakondlasest linnakodanikukomisjoni esimees Laine Tarvis ja see nägi ette erahuvialakoolide linnapoolse rahastamise suurendamist,” ütles ta.

Laine Tarvise soov oli saada juurde 185 000 krooni, mis oleks tähendanud eelmise aasta erahuvikoolidele eraldatud summa kahekordistamist. Praegu on linnaeelarve projektis sees, et erahuvialakoolide rahastamist suureneb möödunud aastaga võrreldes 50 000 krooni.

Kuressaare linnaeelarve kolmas lugemine toimub kahe nädala pärast 22. veebruaril ja siis tõenäoliselt see ka kinnitatakse.

Print Friendly, PDF & Email