Pussitaja süüasja hakkab kohus arutama üldmenetluse korras

Kohtunik ei nõustunud langetama otsust kriminaalasjas, mille käigus esitati süüdistus noormehele, kes möödunud aasta märtsis lõi Kuressaare kesklinnas kannatanut neli korda noaga.

Eile avalikustas Kuressaare kohtumaja kohtunik Kristel Pedassaar kohtumääruse, milles on öeldud, et kriminaalasja toimikus pole piisavalt tõendeid ei süüdimõistva ega ka õigeksmõistva kohtuotsuse langetamiseks.

Kohtunik oli seisukohal, et nimetatud süüasi on küllaltki komplitseeritud ja et lihtmenetluse korras pole seda võimalik lahendada.
Ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu ütles, et tõenäoliselt soovib kohtunik õiglasema otsuse langetamise nimel ka ise vahetult tunnistajate ütlustega tutvuda.

„Sellepärast ta vist otsustaski toimiku prokuratuurile tagasi saata,” rääkis Maripuu, kes samas lisas, et nüüd hakatakse kõne all olevat kriminaalasja kohtus lahendama üldmenetluse korras.

See tähendab, et kohtus kuulatakse üle kõik antud kriminaalasjaga seotud tunnistajad. Lihtmenetluse korras oleks kohus otsuse langetanud vaid toimikus toodud kirjalike materjalide alusel.

Prokuratuuri esitatud süüdistuse järgi lõi kohtualune Andres läinud aasta 12. märtsil kella 4.30 ajal Kuressaares Kodulinna lokaali ees neli korda meeskodanikku noaga rindkere piirkonda. Andrest süüdistati KarS§118 p1 järgi – so raske tervisekahjustuse tekitamine, kui sellega on põhjustatud oht elule. Sellise kuriteo eest võib kohus süüdlast karistada nelja- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Prokurör Svetlana Maripuu nõudis pussitajale seitsmeaastast vangistust. Kohtualuse kaitsja Harland Paas on varasemal kohtuistungil väitnud, et tema kaitsealune üritas teha kõik, et konflikti vältida ja et pussitamise põhjustas kannatanu poolne provokatsioon.

Print Friendly, PDF & Email