Põllumajandusminister Tuiksoo toetuste taotlejaid ei rõõmustanud

Põllumajandusminister Tuiksoo toetuste taotlejaid ei rõõmustanud

 


Põllumajandusminister Ester Tuiksoo ei andnud eile Saare, Hiiu ja Lääne maavanematega kohtudes erilist lootust pindalatoetuste tagasinõuete tühistamiseks. Samas toonitas minister, et muretseb koos maavanematega taotlejate pärast.

„Põllumajandusminister ei saa otsuste tegemisel lähtuda emotsioonidest. Pindalapõhiste otsetoetuste väljamaksmisel-tagasinõudmisel kehtivad Euroopa Liidu reeglid. PRIA vastutab taotluste väljamaksmise eest,” edastas kohtumisest info ministeeriumi avalike suhete osakond.

Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Andres Oopkauba sõnul on reaalsus karm, mida näitavad ka teiste riikide kogemused. „Kui taotleja on saanud toetust pinnale, mis ei ole toetusõiguslik ja kus pindade erinevused on suured, nõutakse toetused tagasi,” jäi Oopkaup resoluutseks.

PRIA peadirektori kohusetäitja Ahti Bleive selgitas maavanematele, et asi sai alguse maade deklareerimisest ja registrisse kandmisest ning kolm-neli aastat tagasi. Tol ajal Eesti veel Euroopa Liitu ei kuulunud.

Bleive väitel näitas 2005. aastal tehtud kontroll erinevusi deklareeritud ning toetusõiguslike maade vahel. „Kahjuks arvab osa tootjaid, et meil on tahtmine neid iga hinna eest nöökida. Meie ülesanne on hoopis teha olemasolevate reeglite alusel parimaid otsuseid,” selgitas eilsel kohtumisel asekantsler.

Saare maavanem Toomas Kasemaa pidas arutelu siiski tulemuslikuks, tuues esile ennekõike ministeeriumi ja PRIA ametnike seisukohtade teadasaamist. „Kui siiani pöördusid meie poole põllumajandustootjad, siis nüüd on meil teada ka põllumajandusministeeriumi ja PRIA seisukohad.

Audit peab näitama, kas põllumehed olid taotlusi esitades kõikidest nüanssidest teadlikud või mitte. Täpselt samamoodi võib PRIA kohta öelda – kas nemad said aru Euroopa Liidu nõuetest, mida nad rakendama hakkasid? Tundub, et selles asjas on paljugi vastuolulist – nii PRIA poolt asjade tõlgendamisel kui ka maaomanike poolt andmete esitamisel. Auditi tulemusel võib ära langeda tagasinõue 2004 – 2005, mille üle põhivaidlus käib,” väitis maavanem Toomas Kasemaa.

Seni avaldatu põhjal peavad 69 Saaremaa põllumajandustootjat PRIA-le tagasi maksma 2,9 miljonit krooni toetusraha, 26 Hiiumaa tootjat peavad tagasi maksma 1,6 miljonit krooni toetust. Nii toonitas maavanem Toomas Kasemaa pärast arutelu põllumajandusministeeriumis. Auditi esialgsed kokkuvõtted peaksid huvilisteni jõudma küünlakuu keskpaigaks.

Toomas Kasemaa loodab, et asjaajamine toetuste maksmisel muutub selgemaks. Põllumehed aga kardavad ikkagi kaotajaks jääda.

Salme valla Lehtmetsa talu perenaine Liivi Ungru on ootusärevuses. „Meie võtsime oma kohustust PRIA-ga väga tõsiselt. Ehitasime ligi 6 kilomeetrit lambaaeda, kaks lambalauta, paar heinaküüni, savipinnasesse viie meetri sügavuse kaevu.

Kalli tellimustööna oleme lasknud rohumaad korralikult niita. Kevadel läheb 42-hektarilisele puisniit-karjamaale ligi 200 lammast, kitsed ja paar hobust. Kahjuks arvas PRIA toetusalast välja 10 hektarit, viidates seal kasvavatele sarapuudele. Neid olevat tihedamalt kui vaja.

Loomad aga teevad seal ikkagi oma „hooldustööd” edasi. See probleem puudutab sadu tublisid inimesi saartel ja Lääne-Eestis. Toetusteta on võimatu maad harida ja loomi pidada. On ju meie lambaliha Soomega võrreldes neli korda odavam, aga toetused viis korda väiksemad,” ütles Ungru.

Print Friendly, PDF & Email