Mõntu uuselamud ähvardavad jätta valla ilma kruusamaardlast

Mõntu külasse kavandatud elamurajoon ähvardab Sõrve poolsaare ilma jätta ainukesest ehituskruusamaardlast.

„See on Saare maakonnas esimene pretsedent, kus kinnisvaraarendus ähvardab piirkonnalt maardla ära võtta,” ütles Saaremaa keskkonnateenistuse peaspetsialist Urve Saar.

Capital Kinnisvara OÜ poolt Mõntu külasse kavandatud 25 ühepereelamust koosnev küla asetseb täielikult Sõrve ainukesel ehituskruusamaardla alal.„Seadus ei ütle, et maardlale ehitamine on keelatud, kuid majanduslikult on see ebaotstarbekas,” lausus Urve Saar, kelle sõnul on looduslikud ehituskruusa varud Saaremaal väikesed.

Juhul kui Torgu vald elamurajoonile kätt ette ei pane, on nii Torgu kui Salme valla jaoks lähim koht kruusaveoks Lagenõmme Kihelkonna vallas.
Keskkonnateenistuse peaspetsialisti kinnitusel on Saarte Teedevalitsusel uusrajooni kõrvalkinnistul kehtiv maavara kaevandamise luba, mis tähendab, et elamud planeeritakse otse tegutseva karjääri kõrvale.

„Siin tuleb arvestada, et elanikel võivad tekkida probleemid tolmu ja müraga. Kui sinna planeeritakse lasteaeda, siis lasteaed ja karjäär kõrvuti pole just väga mõistlik tegu,” lausus Urve Saar.

Saarte Teedevalitsuse juhataja Aleksander Kollo ütles, et viimati kaevandasid nad Mõntu karjääris möödunud aastal, kui Sõrves tehti tee-ehitust. Kollo soovitab valdadel maardlad säilitada, sest ka tulevikus läheb materjali vaja.

Torgu valla maanõuniku Annika Prei sõnul algatas vallavolikogu eelmisel istungil elamuehituseks planeeritud alal strateegilise keskkonnamõju hindamise. Prei ütles, et vald ei saa maaomanikku kohustada tegelema kaevandamisega, küll aga tagada planeeringuga võimaluse maardla kasutuselevõtuks.

Maanõuniku sõnul on maaomanik väljendanud maardla olemasoluga seoses üllatust, kuigi Torgu valla rannaalade osa üldplaneeringus on maardla asukoht osaliselt tähistatud.

Annika Prei tõdes, et Torgu vallale on kruusamaardla pindala ja varude suurus laias laastus teadmata, sest üldplaneering vallal puudub. „Nüüd peame kõiki ohte kaaluma ja välja töötama alternatiivvariandid alal hoonestamiseks,” lausus Prei.

Print Friendly, PDF & Email