Ega tali põle koa sievoasta taeva jään

Ega tali põle koa sievoasta taeva jään

 

Näpistab külm ominguti juba kõvasti nina. Lastele tieb nalja, mismuodi juussed ja ripsmed õuepial ää ärmatavad. Meite kantis põhjarannikul vähemaste uo juba esimesed uisujäljed merejääl. Mise piale ihukarvad vähe püsti tõusvad, kas ikka tõeste juba kannab.

Mineva neljabe, kui Hellamoa külakeskuses seda va sillaehituse ja roamiliikluse lanierimist ja keskkonnamõjude indamist arutati, olli sest juttu, et vahel ikka sild juba tüötade koa. Kui ea külm tali ja sile jää väena piale tuleb. Kuosolemisel kohja pial köis palju asjamehi. Mind panni kangeste imestama, miks põle tavalisi külaelanikke tuln. Sie põhjendati teesepäeva bussis ää – tavaline inimene uo sest eietamisest tüdin. Moarahvas ju rohkem ikka tegudeinimene alati oln. Arvab, et kui palju kisa, siis vähe villa.

Eks aeg näitab, kellele õigus jääb.

Teisibe, kolmandal vebruaril müödus 780 voastad sellest päevast, kut piale kuiepäevast piiramist toimus muistse vabadussõja otsustavamid lahingumi ja langes Muhu linnus. Oma kodusoare pial tapeti kuni 2500 muhulast. Sõuke number paneb kohe ettekujutamise võime ruovile, Muhus umbes nõnnapalju inimesi paergus uogid.

Toimunud kirjeldab Henriku Liivimaa kruonika: „Nad vallutavad linna, röövivad saaki, riisuvad vara, toredaid asju, ajavad hobused ja karja ära, mis üle jääb, põletava tules. Saarlaste linnust neelab tuli, aga kristlased röövivad rõõmsasti saaki.”

Muhu linnus olli viimane linnus, mis langes võitluses ristisõdijate vastu. Muhust Soaremoale liikun, piirdusid ristisõdijad rüistamisega. Verevalamise vältimiseks pakkun Soare vanamad rüistajatele rahuläbireakimisi ja sõlmin rahuleppid. Rahulepete kinnitamiseks pidan vanamad andma pantvanga.

Moavalla koja tiates kirjutab viel, et „seega alistati meie kõige tugevam maakond. Algas okupatsioon ja genotsiid, mille ajal meie poliitiline, majanduslik ja vaimne iseseisvus sajanditeks maha suruti.”
Ise siis mõtelge, kui vägev ja kange uo iesti inimese ing ja mõuke tarkus meite südames peitus uo, et siiamoale läbi mite erineva genotsiidi ja okupatsiooni ikka edasi kestet. Moarahvas kandis meite vaimsust siiamoale ja kannab edasi kõikide tõmbetuulde kiuste.

Väljaspuolt tulavad läbi aegade erinevad tavad ja kombed moad katsuma. Kõik just õnneks või kahjuks kanda eb kinnita. Mõni sievastu jälle päris kena tava. Kenade asjade ulka võib arvata tuleva nädali tähistatatava sõbrapäeva. Kuigid sõprade tervitamine aktsiooni kordas paneb vahel muigama.

Kui ma kedagid ikka sõbraks pia, siis kallista ja tunnusta ma tatta ikka vähe sagedamini, kut korra voastas. Teesest küljest tuletab mõni vana tuttav ennast 14. vebruaril kuidagid miele – ja sie uo koa päris ia tunne.
Muhu kuolimajas kestab sõbrapäeva puhul tiemakohaste koartide juonistamise võistlus. Lasteaad sõbrustavad omavahel. 15. vebruaril tulavad Tornimäe lasteaast pisiksed sõbrad Liiva lasteaalastele külase.

Koguvas Muhu muuseumis avatse täna kellu 15 muhulasest moeunstniku Luule Heaposti näitus, 75-nda sünnivoastapäeva puhul.

Ja tuleva nädali , 16. viebruaril, tähistatse Juhan Smuuli sünnivoastapäeva. Päe akkab piale Muhu kuolimajas, mis kunagid kandis kirjaniku aunimetust. Jätkub pialelõunat Koguvas. Sünnipäevale uo tulemas erinevud külalisi, nende ulkas inimesi, kis Juhanid isiklikult tunsid, Kui ma õiete miele jätsi, siis tulle koa Ülo Tuulik…ja kirjandustiadlane Maie Kalda…

Tuleva nädali ole ma kindlaste jälle tüki targem. Kena mõtelda, et õppeda võib inimene tahtmise korral terve elu.

Print Friendly, PDF & Email