Kuressaare kesklinna liikluskorraldus muutub (2)

Kuressaare kesklinna liikluskorraldus muutub

 

Veebruarikuu teisel poolel muutub Kuressaare kesklinnas asuval ühesuunalise liiklusega Lutsu tänaval liiklussuund vastupidiseks. Muudatuse eesmärgiks on Lossi tänava liikluskoormuse vähendamine.

Kui seni oli vene õigeusu kiriku ja Eesti Panga hoone vahele jäävalt Lutsu tänavalt võimalik sõita Lossi tänavale, siis uue liikluskorralduse järgi muutub sõidusuund vastupidiseks – Lossi tänavalt on võimalik mööda Lutsu tänavat sõita Lasteaia ja Pika tänava ristmikule jääva Linnahotellini.

Kuressaare linnainsener Madis Pihel ütles, et Lutsu tänava sõidusuunda muudetakse selleks, et vähendada kesklinna liikluskoormust.

Ta eitas linnas levivaid kuuldusi, nagu oleks linnavalitsus Lutsu tänava liikluskorralduse muutmise võtnud ette Linnahotelli palvel. „Kõik algab ikkagi üldisest põhimõttest, mis on sees ka Kuressaare linna liikluskorralduse arengukavas, et muuta kesklinn võimalikult autovabaks ja anda rohkem ruumi jalakäijatele,” selgitas Pihel uue liikluskorralduse loogikat.

Lutsu tänava sõidusuuna muutmine võimaldabki Kuressaare linna ühe tihedama liiklusega tänava (Lossi tänava) liikluskoormust märkimisväärselt vähendada, sest uue korra kohaselt hakkab Lossi tänavalt toimuma ärasõit, mitte aga sinna pealesõit nagu varem.

Linnainseneri sõnul on kesklinn üks olulisemaid turismiobjekte ja ka linna üldplaneering näeb ette, et autoliiklus tuleks sealt võimalikult rohkem ümber suunata. „Lähtuvalt liikluskorralduse planeeringust on näiteks Uus tänav sel eesmärgil juba korda tehtud,” rääkis Pihel, lisades, et tulevikus on samal eesmärgil plaanis renoveerida ka Pärna tänav.

Lutsu tänava liiklussuuna muutmist on kavandatud juba 2002. aastast alates. Madis Piheli sõnul oli siis Linnahotelli juurde jääva Lasteaia, Lutsu ja Pika tänava liiklussõlme planeering tutvumiseks ka kõigile välja pandud.

„Tookord saabus uue liikluskorralduse kohta vaid üks arvamusavaldus, milles väideti, et Lutsu tänava liiklussuuna muutmine teeb sõidutee Lasteaia tänavalt kesklinna pikemaks ning tülikamaks,” märkis Pihel. „Omal ajal kirjas toodud seisukohti ka arutati, kuid leiti siiski, et Lutsu tänava liiklussuuna muutmise põhimõte on õige ja tuleb ellu viia.”

Vastates küsimusele, millal võib uus liikluskorraldus Lutsu tänaval teoks saada, ütles Madis Pihel, et tõenäoliselt juba veebruarikuu teisel poolel. „Praegu seisab liikluse ümberkorraldamine täiendavate liiklusmärkide paigaldamise taga, mille eesmärk on keelata Lutsu tänaval igasugune parkimine,” rääkis ta.

„Varem oli kavas paigaldada täiendavad liiklusmärgid Eesti Panga hoone külge,” ütles Pihel. „Kuna aga pank ja muinsuskaitse olid selle vastu, siis nüüd nähtavasti tuleb Lossi ja Lutsu tänava nurgale uute märkide paigaldamiseks üles seada täiendav post.”

Print Friendly, PDF & Email