Tuulte Roos saab marketi (1)

Linnavalitsuse tellimusel on valminud Tuulte Roosi elamurajooni kavandatud kaubanduskeskuse detailplaneering. Linn loodab ärihoone ehitaja leida juba sel kevadel.

Merikotka 1 kavandatud kaubanduskeskuse äripinna lubatud suurus on kuni 2600 m². Hoone maksimumkõrgus on kolm korrust, kaubanduskeskuse juurde tuleb 96-kohaline parkla.

Tuulte Roosi bussiootepaviljoni tagusele lagedele alale kavandatud kaubanduskeskuse alla jääva maa-ala suurus on kokku 8234 m².
Kuna kaubanduskeskuse krunt on vaadeldav mitmest küljest (ka merelt), seatakse hoone arhitektuurile ja kogu krundi korrastatusele kõrgendatud nõudmised. Arhitektuurne lahendus peab olema kõigist külgedest võrdselt esinduslik.

Detailplaneering soovitab olemasoleva bussiootepaviljoni Ranna tänava ääres likvideerida ja kavandada sinna ajakirjanduskiosk koos katusealuse avatud ooteruumiga.

Kuressaare abilinnapea Urmas Sepa sõnul loodab linn lähikuudel välja kuulutada krundi hoonestusõiguse konkursi, mille käigus selgub kaubanduskeskuse ehitaja.

Print Friendly, PDF & Email