(Õline) nokk kinni, saba lahti

(Õline) nokk kinni, saba lahti

 

Just selline olukord valitseb meie riigis ajal, mil peaksime viimaste aastate hirmsatest kogemustest kohutatuna ja hoiatatuna olema iga hetk valmis võimaliku merereostuse kiireks likvideerimiseks. Paraku pole valitsusel siiani kahjuks jätkunud üksmeelt lõpuks ometi võtta vastu asjakohane otsus. Näib, et kellegi (orava) karvane käsi hoiab juba ligi kaks aastat õlifondi loomise ees ukse kinni.

Peame endale aga ometigi aru andma, et keskkond, kus me elame, peab säilima elamisväärsena ka pärast valimisi! Kas tõesti ei hooli osa meie valitsusest Eestimaa randa paitavast Läänemerest nii paljukestki, et ometi kord luua võimalus ja soetada vahendid mere kaitsmiseks?

Just sellised võimalused annaks õlifondi loomine. Kaalutud on ka vajalike summade eraldamist riigieelarvest – kuid miks peaks üks Tartumaa mees maksumaksjana oma rahakotist reostusetõrje kinni maksma, kui seda võiks õige korralduse puhul teha ikkagi saastaja ise.

Keskkonnaministeerium on õlifondi loomist ette valmistanud juba 2005. aastast. Ministeeriumi hinnangul peaks õlifondi põhimõte lähtuma printsiibist „saastaja maksab” ehk reostuse kulud tuleks kanda naftatransiidist kasusaajatel.

Õlifondi loomise eelnõust on koostatud kaks tervikversiooni. Esimene nägi ette kohustuse maksta tasu sadamas naftasaadusi lastivale ja lossivale terminalile. Algul andsid versioonile heakskiidu nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui ka siseministeerium.

Samas jättis justiitsministeerium eelnõu kooskõlastamata põhjendusega, et sadamas tegutsev naftaterminal ei tohiks olla kohustatud tasu maksma, ning märkides, et eelnõu on põhiseadusega vastuolus.

Keskkonnaministeeriumile oli eelnõu looduskaitse seisukohalt äärmiselt oluline, seetõttu algatati vastavalt justiitsministeeriumi soovitustele ja ettepanekutele selle muutmine. Kirjutati teine versioon, mille järgi lasub tasu maksmise kohustus naftatankeritel ja nende reederitel.

Lisaks tehti uuele versioonile advokaadibüroo poolt ekspertiis, saamaks kinnitust, et see eelnõu on kooskõlas põhiseadusega. Keskkonnaministeerium esitas teise versiooni valitsuskabinetile, kuid seda ei ole tänaseni arutusele võetud.

Valitsuse otsus õlifondi ja üldkoordinaatori määramise kohta looks riigile reaalsed eeldused merereostuse ennetamiseks ja suutlikkuse juba võimaliku tekkiva reostusega rinda pista. Valitsusele said kandikul ette kantud merereostuse kaitse korraldamise võimalikud variandid. Tuleb vaid olla vastutustundlik ja otsus vastu võtta! Seda aga pole suudetud.

Neid ettepanekuid ei peetud vajalikuks valitsuses arutamagi hakata. Ettepanekud õlifondi loomiseks võeti valitsuskabineti 11. jaanuari nõupidamise päevakorrast ilma põhjendamata välja. Seega on keskkonnaministeeriumi katsed tõsta Eesti õlireostuse tõrjevõimekust juba ligi kaks aastat ebaõnnestunud.

Ja mis jääb eesti rahval üle?! Võtta kätte ja astuda merereostusele vastu omal käel, vabatahtlikkuse alusel.

Print Friendly, PDF & Email