Euromaja tähistab sünnipäeva

Täna möödub 12 aastat päevast, mil Kuressaares alustas tegevust Euromaja.

Euromaja juhataja Merit Trei ütles Oma Saarele, et tosin aastat tagasi loodud partnerluskeskus on tänaseks arenenud efektiivseks projektiorganisatsiooniks, mis on oma tegutsemisaastate jooksul ellu viinud rahvusvahelisi projekte ca 50 miljoni krooni väärtuses.

„Euromaja algatab ja juhib projekte oma liikmespiirkondade arengu toetamiseks väga erinevates valdkondades: ettevõtluse (eriti turismi) areng, sotsiaalmajandus, keskkond, kaugkoolitus,” märkis Trei. Kuressaares asuva Euromaja liikmespiirkondadeks on Saare-, Hiiu- ja Läänemaa. Nimetatud regioonidele lisanduvad Paldiski linn Eestis, Norrtälje Rootsis, Varsinais-Soome ja Lääne-Uusimaa Soomes.

Merit Trei sõnul on Euromajal praegu käimas mitu suurt ja põnevat projekti, mis on otseselt või kaudselt seotud puuetega inimestega ja eakate hooldusvajadustega. Heategevusprojekti Heifer International raames kingitakse vähekindlustatud peredele toimetuleku toetamiseks kariloomi (veised ja lambad) ja mesilasperesid. Koostamisel on projekt „Tuletornid turismiobjektiks”.

Mai alguses toimub Kuressaares Saksa nädal, tähistamaks 9. maid – Euroopa päeva.

Print Friendly, PDF & Email