Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Neh, oled sa nüid rahul – tali, mes kaks kuud oota sai, tuli jällegid ootamatuld ning arstid said omal ka mihesti palka juure, nenda et kanad ning seapörssad vöib nüid ee löpeda, sest mune pole taris tohtrile änam viie ning suitsukintsust samati. Vöibolla, et konjagipudel aidab poligliinigu kaasa vötta, sest äga siiss nende suugid pole auk sokinadas mette.

A täna oo mool soole midad nöukest kerjuta, mes moolgid moka amba peeld ee aes.

Ühe peeva oli moo postkasti nöuke klantspiltist täis ajakiri pistet, kus peele oli kerjudat – Selekt Kevad 2007 ning kus egatsugu kaupast soole pehe määridakse.

Nii kut ma esimese lehe keertsi, nenda ma ma nägi, et seel olid mingitsugust pantuhvlid, mes pidid olema nenda moodi tehet ja jüst senne jüuks, et ojab soo reied ning taguotsa tugeva ning… sa saad selga ka toeta!

A oiadus oli ka kohe juures, et sa p`tohi alguses neid mette üle üle 10-15 menuudi jälgas pidada mette, sest soo kand oo varbudest madalamal ning sa peed ennem arjudama ning peele seda vöidkid jälga jätta. Nehja – kujudad sa omale ede – nöuksed plätagad maksvad 398 krooni ja 50 senti!

Ma näitsi vanamorile ka, et – vaada müsust käimad, et kas sa p`taha mette – ojab sool ahtri prinkis, et muidu oo nat Junkersi pommikott. Ning tooli pole mette tariskid, köid ringi nat istuks kogusaeg.

Vanamor vaadas moole otsa ning jo ta arvas, et ma tömba teda, a siiss ta sai aru küll mes ma mötlesi ning ta arvas senne peele, et ta kuselköima koonud, mes kummisaabastest löigat oo ka mihemad ning nee maksid vene aegus 10 rubla.

Siiss olid teised jälanöud naisterahvastele, kus kuuludas, et nee oo elekantsed ning mootsad saapad mes aitvad egas olukordas jälga tömmada, olga siiss ega peev vai siiss kui sa piduse peed menema. Ning – pane nüid tehele – seel oo selge sönaga kerjudat, et “saapud taluvad isegid vihma ning pori ning tömblukk teeb jälga panemise ning jälast vetmise lihtsaks” ning libisemise kinnel tald oo peelekauba.

Ning senne koha peel, kus ind oli kerjudat, oli nöuke lause – nee saapud saavad sünu omaks! Teedsa – mool akas nüid piindlik, sennepärast, et kui vanaste sedamodi ööldi, siiss köis see ikka mihe ning naise kohta, kui kiskid kinnegi omaks sai… Kas ma pee nüid sennest ütlemisest sedamodi aru saama, et ma peeks koos saapaga voodi menema ning pärast altari ede ka?

Neh, siiss oo seel veel kus peelkirjes öisadakse, et löpuks ometi ka Eestis! Ehtne siiditekk Iinast ning keik kokku oo see sensatsjooniline uudis, sest terve tekk oo täidet poole kilu ehtsa siidiga, mes kuskispoole äi liigu, sest oo kinni tepit ning oo suvel jahe ning mönus ning soe kui öösse jahe oo.

Na ütle moole, mes senne teki möte siiss oo, kui mette see, et ta p´tohi soole külma mette ihu kallale lasta. Ning mes keikse tähtsam – tekk ingab! Nenda, et sool omal polegid taris kopsust kuluta – keera ennas küliti ning tekk teeb soo eest keik asjad ee, mes magamise aegu taris.

Ning kui ma inda vaatsi, see oli 749 krooni, siiss ma mötlesi küll, et kui see nii kallis oo, et kas pole siiss kauba sesse ka pisine kollane iina poiss mette pantud.

Ning nüid alles tuleb! “Kogu maailmas oo müidud üle 2 miljuni!” Ning teina kiri oo veel juures, et keik naised peevad seda lugema! Ma lugesi siiskid ka ning see asi oo rinnaoidja.

Ja et neid nii palju müidud oo, siiss pakudakse soole 279 krooni ning 50 sendi eest ühna kaks tükki. Pildi peel näidab ee, et kinni köib see eest ning aakidega ning ma arva sii juures, et meestel oo seda rohkem taris teeda, kut naistel. Ning see asjandus pidi nii mugav olema, et sa vöid sennega ühna magada. Na kuuled sa nüid, kus oo jütt – kas sa teed, müsune naine rinnaoidjaga voodi leheb – ma küll äi tea, sennepärast, et kui jüba nöuke asi sool ees oo, siis mes sa sennest tissipidurist ikka peel peed, kui sa moost öigesti aru saad…

Neh ja siis oo seel neid ütlemisi ka, kui ea kaup see ikkagid oo ning üks arvab sedamodi, et ta sooviks, et köik ta riided oleks nii mugavad. Ma mötle jälle, et kui taal teised riided nii ead pole mette, kas ta siis akabkid rinnaoidja peel egas pool ringi laskma?

A senne kohta äi ole mette ühtegid söna, et kui neid kaks tükki ühe raha eest antakse, kas nee mölemad peeb siiss korraga peel ka pidama. Ning löpeduseks oo mool soole küsimus – miks jäuks jüst naistele nöukest jäma aedakse. Äi, ma äi mötle, et naised meestest tolgusemad oo, a mes sa arvad?

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email