Kuressaare taotleb UNICEF-i lastesõbraliku linna tiitlit (5)

Kuressaare taotleb UNICEF-i lastesõbraliku linna tiitlit

 

Jaanuari lõpus esitas Kuressaare linnavalitsus UNICEF-i Eesti rahvuskomiteele taotluse laste- ja noortesõbraliku linna tiitli saamiseks.
Mõte liituda rahvusvahelise liikumisega “Laste- ja noortesõbralikud linnad” oli päevakorral juba paar aastat tagasi, aga tookord ideest kaugemale ei jõutud, ütles Kuressaare linna abilinnapea hariduse ja kultuuri alal Argo Kirss.

Kirsi sõnul võttis möödunud sügisel teema taas üles Lustjala mängumaa juhataja Katrin Karu.

„Kuressaares on laste ja noorte jaoks palju tehtud, kuid kindlasti on terve hulk asju, mis vajavad sihipärasemat tegutsemist,” rääkis Karu ning lisas, et lapsesõbraliku linna tiitli taotlemine avab linnale mitmeid võimalusi ning toob samas kaasa ka kohustusi. „Taotlemise käigus on võimalik elu linnas paremaks muuta,” tõi Karu näiteks ühe põhjuse Kuressaare linna kandidatuuri väljapakkumiseks.

Laste- ja noortesõbraliku linna tiitlile kandideerimiseks esitas linnavalitsus lisaks taotlusele linna tegevusplaani aastateks 2008–2010 ning selle tegevuskava koostamist ja täitmist jälgiva töögrupi nimekirja.

Argo Kirsi sõnul ei pea Kuressaare vastama kohe teatud kriteeriumitele, vaid peab näitama valmisolekut mingis suunas liikuda. „Asja mõte on muuta antud teema linnakodanikele oluliseks, et olenemata tegevusalast ja laste arvust peres, inimesed seda teemat teadvustaksid,” on Kirss veendunud.
UNICEF-i Eesti rahvuskomitee esindaja Toomas Palu hinnangul on Kuressaare tiitlile kandideerimiseks valmis.

„Tiitli saamine ei ole võistlus, see ei ole lõpp-punkt, vaid tähendab hoopis seda, et linn tahab muutuda paremaks,” selgitas Palu, tuues Kuressaare positiivsete külgedena välja värske õhu, kaootilise ehitamise puudumise, turvalise elukeskkonna, sotsiaalse kontrolli. „Heade asjadega harjuvad inimesed väga ruttu, olekski vaja neile meelde tuletada, mis on nende linnas head,” lausus Palu.

Kuressaare linnavolikogu liige Lea Kuldsepp suhtus teemasse kriitilisemalt. „On palju punkte, mis sellise tiitli saamisega kokku ei sobi,” usub Kuldsepp, osutades mängukohtade vähesusele ja huvikoolide kallidusele. „Tuleb määrata konkreetsed tärminid, millal neid asju parandada,” leidis Kuldsepp.
Parandamist vajavaid aspekte linna arengus nägi ka Kuressaare noortekogu esimees Kristen Kannik, samas ütles ta, et noortekogu toetab Kuressaare püüdlusi saada laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit igati, sest see nõuab linnalt noortele rohkema tähelepanu pööramist.

Järgmise sammuna tuleb märtsis Kuressaarde UNICEF-i esindus, kes annab esimese omapoolse hinnangu linna hetkeseisule antud vallas.

Kuni sügiseni hoitakse end linna arenguga kursis ja kui see vastab laste- ja noortesõbraliku linna tiitli statuudile, saab Kuressaarest järgmiseks kolmeks aastaks liikumise „Laste- ja noortesõbralik linn” täieõiguslik liige.
Varem on Eestis sellise tunnustuse osaks saanud Tartu, Viljandi, Pärnu, Kunda, Saue, Narva, Põlva, Tallinn ja Jõhvi. UNICEF-i algatatud liikumise eesmärk on esile tõsta ja tunnustada linnu, kus hoolitakse noorematest linnakodanikest ja nende tulevikust.

Print Friendly, PDF & Email