1. veebruarist muutusid dokumendifoto nõuded

1. veebruarist hakkasid kõikidele Kodakondsus- ja Migratsiooniameti (KMA) väljastatavate dokumentide fotodele kehtima uued nõuded.

KMA koduleheküljelt võib lugeda, et foto ei tohi olla tehtud varem kui kuus kuud enne KMA-le esitamist ning selle alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada.

Tulenevalt vabariigi valitsuse fotonõudeid kehtestavast määrusest peab isiku nägu olema fotol kujutatud selge detailsusega, samuti peab näokujutise suurus vastama kindlatele mõõtudele. Nõuded on kehtestatud eelkõige fotode kvaliteedi tõstmiseks ja ühese isikutuvastuse tagamiseks.
KMA Põhja regionaalosakonna juhataja Ulvi Sööl on öelnud, et uuenenud kvaliteedinõudeid on vajalik teada vältimaks olukorda, kus esitatud foto ei sobi dokumendi trükkimiseks.

„Uuenenud nõuded on suuremas osas tehnilist laadi ja oluline on fotograafide teadlikkus. Kuid samas peavad ka inimesed ise veenduma, et saavad fotograafilt nõuetekohase foto,” ütles ta.

Uuenenud nõuded kehtivad kõikide KMA-st taotletavate dokumentide fotode puhul. Nõuetele mittevastavaid fotosid 1. veebruarist enam vastu ei võeta.
Täpsem info uutest fotonõuetest on kättesaadav aadressil http://www.pass.ee/194.html

Print Friendly, PDF & Email