Valmis uuring regionaalarengu ja ülikoolide koostöö vallas

Interreg IIIB programmi projekti A.S.A.P raames valmis SA-l Ülikoolide Keskus Saaremaal regionaalarengu ja ülikoolide koostöö alane uuring.

Kaheaastase projekti üks valdkondi on kõrgkoolide kolmas roll õppe- ja teadustegevuse kõrval – osalemine regionaalses arengus. Projekti Saaremaa-poolse koordinaatori Terje Volke sõnul on ülikoolid üle maailma hakanud rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas nemad saaksid kaasa aidata oma tegutsemispiirkonna arengule.

Projektis analüüsitakse piirkonna ettevõtete, omavalitsusüksuste ja kolmanda sektori senist koostöökogemust kõrgkoolidega. Uuringu käigus küsitleti üle 50 Saaremaa ettevõtja, haridus- ja kultuuriasutuse juhi, omavalitsustöötaja ja riigiametniku, et uurida nende kogemusi, vajadusi ja ootusi, mis puutub koostöösse piirkonna kõrgkoolidega, ning eriti vajadusi täiendkoolituseks, aga ka uurimis- ja arendusprojektide ettevalmistamisel. „Tahtsime teada saada, mida regioon ootab ülikoolidelt,” selgitas Volke, tunnistades, et uuringu tulemused ei olnud üllatavad, kuid on väga hea, et need nüüd olemas on.

„Seni oleme ise arvanud, et mida võiksid kohapealsed inimesed tahta. Nüüd on ikkagi üle 50 asutuse küsitletud ja inimesi seal taga on tunduvalt rohkem, see annab kindlustunde oma tegevuse planeerimisel ja kõrgkoolidega suhtlemisel,” rääkis Volke.

Uuringu tulemused analüüsitakse ning võrreldakse projektipartnerite Soome, Rootsi, Venemaa, Läti, Taani ja Saksamaa pilootaladel läbi viidud uurimise resultaatidega ning kohandatakse teistes maades hästi toimivaid lahendusi meie kohalike oludega.

Terje Volke sõnul on juba välja tulnud valdkonnad, milles soovitakse rohkem täiendkoolitust. Uuringust saadud tulemusi kasutatakse ülikoolide potentsiaali ja regiooni vajaduste kokkuviimiseks, et mõlemad pooled koostööst enim võidaksid.

Saaremaal on peamised eesmärgid tugevdada koostööd ja kontakte Ülikoolide Keskuse ja kohalike võtmeisikute vahel ning arendada välja Saaremaale sobiv mudel kõrgkoolide potentsiaali kaasamiseks Saaremaa arengusse, kasutades teiste maade kogemusi ning kohalike asjaliste arvamusi.

Interreg IIIB programmi koostööprojekti A.S.A.P kolm ülejäänud töövaldkonda tegelevad haldusreformi, e-valitsuse ning strateegiatega demograafiliste muutustega kohanemiseks maapiirkondades.

Print Friendly, PDF & Email