Jüri Rand haiguse tõttu vabaduses (1)

Viimasel ajal on toimetuselt sageli küsitud, miks kohtu poolt vangi mõistetud Jüri Rand endiselt vabaduses viibib ja oma aega kohalikes spaades veedab.

2004. aasta 17. novembril mõistis Tallinna linnakohus Jüri Ranna kriminaalkoodeksi §17 lg 6 ja §76 lg 2 p 3 järgi (so salakaubaveos kaasaaitamine) süüdi ning teda karistati kaheaastase vangistusega. Kohtuotsus kaevati edasi, kuid Tallinna ringkonnakohus jättis selle jõusse ja Riigikohus kassatsioonikaebusele menetlusluba ei andnud. Seega on kohtuotsus jõustunud.

Põhjuseks, miks ei ole kohtuotsust tänaseni täitmisele pööratud, on asjaolu, et kuni praeguse ajani on Jüri Rand seoses väidetava raske haigusega taotlenud pidevalt enda vabastamist karistuse kandmisest või karistuse kandmise edasilükkamist.

Mis puudutab karistuse kandmisest vabastamist, siis selles küsimuses on kohtud seni asunud keelduval seisukohal. Samas on aga kohtud rahuldanud Jüri Ranna palve lükata karistuse kandmine edasi. Viimane selline istung toimus Harju maakohtus käesoleva aasta 12. jaanuaril.
Tänaseks on Ranna vangisaatmise protseduur kestnud juba üle kahe aasta.

Jüri Rand, Aleksandr Kolektor (praeguseks tapetud), Eduard Beilinson ja Vladimir Kosik korraldasid 2000. a septembris kokku 1946,336 tonni bensiini salakaubaveo, millelt jäi tasumata 14 721 190 krooni riiklikke makse. 2000. a novembris korraldasid samad mehed kokku 3081,05 tonni bensiini salakaubaveo, millelt jäi tasumata 20 196 728 krooni riiklikke makse. 2001. a märtsis organiseerisid samad mehed kokku 1793,871 tonni bensiini salakaubaveo, millelt jäi tasumata 11 470 910 krooni riiklikke makse.

Print Friendly, PDF & Email