SOL annab survele järele (1)

Seni maakondliku joogiveeprojekti raames keskkonnaministeeriumi surve alla sattunud valdu vankumatult kaitsnud Saaremaa Omavalitsuste Liit on pärast kohtumist keskkonnaministriga oma meelt muutnud.

Neljapäeval keskkonnaminister Rein Randveriga kohtunud Saaremaa Omavalitsuste Liidu esimees Raimu Aardam ütles, et saarlastel seadusest tulenevalt väga palju millegi üle vaielda ei ole. Seaduse järgi jäävad projektist välja kõik alla 50 elanikuga asulad.

”Mõnes kohas on meil olnud ka oma näpukaid, sest kui me hakkame täna külaelanikke üle lugema, siis ei tulegi 50 inimest täis,” märkis Aardam. Tema sõnul väidab ministeeriumi veeosakond, et ka Matsalu puhul ei võetud projekti mitte ühtegi alla 50 elanikuga asulat. „Kui Saaremaal tehakse selles osas mingi järeleandmine, siis Emajõe –Võhandu projekt nõuab sedasama ja seal on probleem kordades suurem kui meil,” selgitas Aardam.

Keskkonnaministeerium on teinud valdadele ettepaneku arvata projektist välja vähetasuvad objektid, mis ei ole otseselt seotud Euroopa Liidu veedirektiivi täitmisega.

Kihelkonna, Lümanda, Kärla ja Kaarma vald on teatanud, et ei ole nõus tööde mahtu vähendama. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg ütles möödunud nädalal Oma Saarele, et ministeerium ei kuuluta projekti ehitus- ja projekteerimishanget välja enne, kui omavalitsused on projektist välja noppinud tööd, mille rahastamisega ministeerium ei nõustu.

Saare maavalitsuses toimub täna koosolek, kus arutatakse maakondliku ühisveevärgi projekti hanke väljakuulutamisega seotud probleeme. Maavanem Toomas Kasemaa osavõtul toimuval kohtumisel osalevad Kihelkonna, Lümanda, Kärla ja Kaarma vald, samuti SOLi ja ASi Kuressaare Veevärk esindajad.

Aardami sõnul on Saaremaa Omavalitsuste Liit seisukohal, et projektiga tuleb kiiresti edasi minna, sest meile hingab kuklasse Võhandu–Emajõe projekt, mida praegu väga aktiivselt ette valmistatakse. „Kui me ei ole võimelised omavahel kokku leppima, missugune osa jääb projekti ja missugune osa arvatakse välja, võib juhtuda, et meie asemele tuleb Võhandu projekt. See toob meile kaasa väga pika ootamisaja,” rääkis Aardam. „Vesi ei ole päris ahjus, aga seal, kus tuhk käib, seal on ta juba küll,” lausus SOLi esimees.

Ta lisas, et kui tänasel koosolekul tulemust ei saavutata, võetakse küsimus uuesti üles kolmapäeval SOLi juhatuses.

Keskkonnaminister Rein Randver ütles reedel Oma Saarele, et valdadel tuleks keskkonnaministeeriumi ettepanekuid arvestada, mis tähendab, et teatud väiksed külad ja uusarenduspiirkonnad peaksid Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projektist välja jääma.

EL joogiveedirektiivi mõistes ei kuulu alla 50 inimesega asulad ÜF-i vahenditest finantseerimisele, vaid nende jaoks tuleb leida siseriiklikke vahendeid. “Need väljajäävad osad saaks aga esitada taotlustena KIK-i veeprogrammi,” soovitas minister.

Raimu Aardami sõnul lepiti keskkonnaministeeriumis kokku, et juhul kui saarlased jõuavad oma projekti esitada 5. veebruariks, hakatakse projektist väljaarvatud objekte rahastama Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Ühe valla taotluse saab KIK rahastada kiirkorras, teised vallad jäävad tavajärjekorda, rääkis Aardam.

Möödunud nädala algul ütles Raimu Aardam ajalehele Meie Maa, et omavalitsused ei saa nõustuda sellega, kui projektist arvatakse välja küla või asum, mille elanikel ei ole kriitilistel aegadel joogivett. Ta kinnitas, et teised omavalitsused on löögi alla sattunud valdadega solidaarsed.

Print Friendly, PDF & Email