Saaremaa õpilaste riigieksamieelistused

Möödunud nädalal lõppenud riigieksamiteks registreerimine näitas, et sel õppeaastal on õpilaste seas enam populaarsed ained geograafia ja inglise keel. Viies maakonna gümnaasiumis sooritavad abituriendid kokku 1600 riigieksamit .

Kuna emakeele kirjand on koolilõpetajale kohustuslik, siis on ka kirjandi kirjutajaid kõige enam – 361. Üllatuseks on ehk see, et riigieksamite valikus on sel õppeaastal teisele kohale tõusnud geograafia (308 sooritajat).

Geograafia populaarsuse kasvu põhjuseks on tõenäoliselt asjaolu, et vastavalt õppekavale läbitakse see aine juba 11. klassis ja seetõttu on siin riigieksami sooritajate seas rohkesti nooremate klasside õpilasi.
Inglise keel valiti sel aastal riigieksamiks 293 korral, ühiskonnaõpetus 188-l ning matemaatika 185 korral.

Kõige vähem valisid Saare maakonna abituriendid riigieksamiks füüsikat (17) ning saksa (8) ja vene (2) keelt.

Print Friendly, PDF & Email