Nõukogude inimesed hakkasid demokraatiat õppima

Neil päevil 20 aastat tagasi avati Moskvas järjekordne NLKP Keskkomitee pleenum. Pleenumi tähtsamaks päevakorrapunktiks oli kaadripoliitika ja pikema sõnavõtuga esines sellel partei peasekretär Mihhail Gorbatšov.

Gorbatšovi sõnavõtu peamine mõte oli järgmine – Nõukogude Liit vajab hädasti poliitilisi reforme (seni oli vaid räägitud majanduslikest ümberkorraldustest) ja kutsus parteikaaslasi üles õppima demokraatiat.

Eestimaal on ka täna Mihhail Gorbatšovi kunagised parteikaaslased aktiivselt poliitikas. Seetõttu tekib paratamatult küsimus – kas nad on demokraatia õppetunnid omandanud? Kakskümmend aastat on ju selleks piisavalt pikk aeg? Kui aga võtta aluseks möödunud aasta sügisel toimunud Eesti presidendivalimised, siis võib öelda, et ei ole.

Print Friendly, PDF & Email