Ettepanekud Rohelisse raamatusse

Kolmapäeval moodustati Euroopa Liidu merenduspoliitika Rohelise raamatu (Green Paper) kohta tehtavate ettepanekute ja kommentaaride analüüsimiseks ja Saare maakonna seisukoha väljatöötamiseks Saare maakonna ja Saaremaa Merekultuuri Seltsi töögrupp.

Sinna kuuluvad maavalitsuse, merekultuuri seltsi, merenduse ja kalanduse valdkonna, keskkonnateenistuse ning samuti sadamate esindaja. Töögrupi juhiks määrati merekultuuri seltsi liige Jaan Jalakas.

Töögrupp ootab kõigi asjasthuvitatud organisatsioonide, valdade, huvigruppide ja üksikisikute kommentaare, ettepanekuid, muudatusi, parandusi, täiendusi, seisukohavõtte Rohelise raamatu kohta. Saare maakonnast võib ettepanekuid ja kommentaare esitada kuni 9.veebruarini 2007.

Seejärel koostab töögrupp esialgse variandi Saare maakonna seisukohast ja esitab selle 16. veebruariks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Kõik ettepanekud ja kommentaarid võib saata ühele kahest aadressist: Saare maavalitsus, Lossi 1, 93816 Kuressaare; e-post: maavalitsus@saare.ee või siis Saaremaa Merekultuuri Selts,
e-post: jaanjalakas@hot.ee

Ettepanekute ja kommentaaride saatmisel palume ära märkida Rohelise raamatu peatükk (nr ja pealkiri), mille kohta ettepanek/kommentaar käib. Samuti lisada saatja ja organisatsiooni nimi ja kontaktandmed.

Print Friendly, PDF & Email