Suureneb koostöö sihtasutustega

Saare maavanem Toomas Kasemaa tahab senisest rohkem teha koostööd sihtasutustega nagu Euromaja, Saaremaa Ettevõtluse Edendamise Sihtasutus ja Ülikoolide Keskus Saaremaal.

„Peame leidma sihtasutustele, kus maavalitsus ise on asutajaliige, mingisuguse rolli ja neid rohkem tegevusse rakendama,” ütles maavanem Toomas Kasemaa.

Kuigi Euroopa Liidu suunalise informatsiooni levitamise eest maakonnas vastutab maavalitsus, tuleb euroteavituse osas panustada maavanema sõnul koostööle Euromajaga, kes hakkab vastavaid projekte ellu viima.

Ettevõtluse arendamise osas on maavalitsuse pädevuses analüüs ja tegevuskavade koostamine, samuti transpordialal vähempakkumiste korraldamine ja lepingute sõlmimine. Vaja oleks maakonnas tugevdada ettevõtlusele mõeldud toetusrahade kasutamist, projektikirjutamist jms.

„Ettevõtluse osas olekski vaja just seda poolt tugevdada,” ütles Kasemaa, nähes siin suurt rolli Saaremaa Ettevõtluse Edendamise Sihtasutusel.
Ka Ülikoolide Keskus Saaremaal peaks saama maakonna asjades kaasarääkimisel selgema väljundi.

„Maakonna arengukavas määratleme täpsemalt, mis võiks olla ülikoolide keskuse roll ja mis tulemust me temalt ootame,” lausus maavanem. Kindlasti on ülikoolide keskusel oma koht konverentside korraldamisel, tulevikus ka näiteks maakonna teaduspargi väljaarendamisel.

Print Friendly, PDF & Email