Salaval tuleb huvitav aasta

Esmaspäeva õhtul pidas Saaremaa Merekultuuri Seltsi tütarselts Salava Loona mõisas oma aasta aruandekoosolekut, arutades olnut ja plaanides edasist tegevust.

Merekultuurihuvilistele mitmesuguseid üritusi pakkuva Salava esimees Urve Vakker andis ülevaate seltsi tegevusest aastal 2006. Salava rahaasjadest tegi lühikokkuvõtte Helje Vaher. Ühiselt pandi paika eesseisvad üritused.
Urve Vakkeri andmetel on seltsil 36 liiget. Möödunud aastal liitus seltsiga kümme uut merehuvilist. „Kui selts kasvab, siis järelikult õigustab oma olemasolu,” teatas esimees.

Ka kohal olnud seltsi liikmed pidasid Salava tegevust edukaks ja olemasolu õigustavaks. Kui koosoleku juhataja Urve Vakker küsis, milline on hinnang tehtud tööle, siis kostus saalist üldine: „Väga hea!” Põhjendustena leiti, et seltsi korraldatud üritustele kohe tõmbab miski, et seal on näpp alati järjel ning kõik tehakse ära, sest on palju tegusaid inimesi. Aktiivsemad liikmed said tänukirja ja meene.

2006. aastal oli merekultuuriseltsi Salava ettevõtmiste nimekirjas viisteist üritust, millele lisandus veel Lümanda valla mälumängus osalemine. Aasta jooksul jõuti külastada Kalja kurisuid Pidula–Mustjala maantee ääres, tähistada metsavaht Heino Ränga 100. sünniaastapäeva ja Salava seltsi kümnendat sünnipäeva, tutvuda Sõrve poolsaare huviväärsustega, käia Karalas, mälestada Estonia laevakatastroofis lahkunuid Kesknõmme rannikul, uudistada Jaan Mändmaa talumuuseumi ning pidada seltsiaasta lõpuüritus Sülla talus Kihelkonnal. Ühes Saaremaa Merekultuuri Seltsiga käidi Ida- ja Lääne-Virumaal.

Rahvarohkemate ettevõtmistena toodi välja Loona mõisas toimunud salongiõhtu, kus autasustati fotokonkursi „Siin me oleme – koos merega” võitjaid, ning millele järgnes Mihkel Mattiiseni klaverikontsert.

Palju seltsi liikmeid ja külalisi oli ka Pilgusel toimunud laeva- ja paadiehituse teemalisel ajaloopäeval. Urve Vakker ise hindab üheks kordaläinumaks ürituseks käiku Vilsandile, kus esines keelpillikvartett.

„Kõik üritused, mis möödunud aasta alguses aruandekoosolekul paika sai pandud, on toimunud täpselt planeeritud ajal, välja arvatud matk Tagamõisa, mis lükkus paar nädalat edasi,” võtab Vakker aasta kokku ning lisab, et igas ürituses on ikka iva sees, sest eesmärk on saada targemaks.

Sama meelt on ka Salava uusim liige Malle Silts, kes liitus seltsiga just seepärast, et õppida paremini tundma oma kodukanti ja selle merelist külge.

Aasta 2007 tõotab tulla sama tihe kui eelmine, sest koosolekul pandi paika järgmised viisteist üritust, sealhulgas kirjanduslik rattamatk marsruudil Lümanda–Kihelkonna, ekskursioon Koigi rabasse ja Mihkel Ranna dendraariumisse, talgupäev Papissaare sadama koristamiseks, Eesti vabariigi aastapäeval käik Kihelkonna surnuaias olevatele meremeeste haudadele.

Nagu mitmel eelmiselgi aastal tervitavad salavalased Viidumäe tornis suve, mis sel aastal saabub 21. juunil kell 21.06. Juba möödunud aastal välja kuulutatud fotokonkursile „Mereannid” oodatakse pilte novembrini. Seltsi sünnipäeva tähistamiseks sõidetakse aga Salava saarele, mille järgi selts endale nime sai.

1996. aastal asutatud Salava seltsi aasta aruandekoosolek lõppes ühise kohvilauaga. „Seal tulevad alati need kõikse paremad ideed,” usub Urve Vakker.

Print Friendly, PDF & Email